מדיניות ההשאלה

זכאים לשאול חומרי ספרייה

סטודנטים מן המניין במכללת סמינר הקיבוצים וחברי הסגל האקדמי והמנהלי של המכללה.
השאלה לסטודנטים תתאפשר רק כנגד הצגת כרטיס סטודנט בתוקף.
סטודנטים אשר סיימו את חובות השמיעה ועדיין חייבים בהגשת עבודות זכאים לשאול ספרים במשך שנה נוספת לאחר סיום הלימודים.
 

מספר הפריטים שניתן לשאול

בספרייה המרכזית
עד 17 ספרים, מתוכם לא יותר מ-5 ספרי ילדים ו-2 ספרי קריאה (ספרות יפה).

בספריית אמנויות
עד 6 ספרים.
 

משך ההשאלה

בספרייה המרכזית
ספרים ניתנים לתקופת השאלה בסיסית של שבוע למעט ספרי קריאה שניתנים ברובם להשאלה של חודש.
לא ניתן לשאול: כתבי עת, ספרים שמורים (מסומנים בסרט אדום/צהוב/ירוק/כחול).

בספריית אמנויות
ספרים ניתנים לתקופת השאלה בסיסית של שבוע, ולהשאלת לילה מחצי שעה לפני סגירת הספרייה עד השעה 9:00 בבוקר למחרת.
סרטי קולנוע ניתן לשאול לסופי שבוע החל מיום חמישי בשעה 12:00 ועד ליום ראשון בשעה 12:00.

במשעול
מרחב מולטימדיה: מצלמות ניתנות להשאלה בימי חול ללילה אחד עד השעה 12:00 בצהריים למחרת, ולסופי שבוע החל מיום חמישי ב-12:00 ועד יום ראשון ב-12:00.
סרטי קולנוע ניתן לשאול לסופי שבוע החל מיום חמישי בשעה 12:00 ועד ליום ראשון בשעה 12:00. תקליטורי מוזיקה אינם ניתנים להשאלה.
מרחב משאבי הוראה למידה: כל הפריטים במרחב אינם ניתנים להשאלה.

 

השאלה בין-ספרייתית

לספריית המכללה הסכמי השאלה בין-ספרייתית עם ספריות אקדמיות אחרות.
להזמנת ספר או מאמר שאינם נמצאים בספריית המכללה יש למלא טופס השאלה בין-ספרייתית.

אחריות הקורא לפריט המושאל
אין להעביר ספר לקורא אחר ללא רישום בהשאלה.
הקורא אחראי לשלמות הספר וניקיונו.

לבירורים נוספים ניתן לפנות בטלפון:
מדור השאלה ספרייה מרכזית: 03-6902327
מדור השאלה ספריית אמנויות: 03-6905493