הבדלים ביכולת שיפוט ואמדן זמן בין סטודנטים ואקדמאים עם וללא הפרעות בלמידה (2014) - ד"ר בטי שרייבר