אלי זוהר ניב - התמודדויות הורים עם דאגות בחופש הגדול