שכ"ל לימוד - הנחות ונוהל ביטול לימודים

נוהל הנחות

על כל סדנה שנייה ומעלה - זכאות ל- 10% הנחה
סגל וגמלאי/ות המכללה, סטודנטים/ות הלומדים/ות במכללה ובוגרי/ות המכללה – זכאות ל-10% הנחה
אין כפל הנחות

ל- 2 סדנאות ומעלה, נא לפנות לצורך הרישום להילה אלמוג: hila.almog@smkb.ac.il

נוהל הפסקת לימודים

אי קיום קורס:

 

מכללת סמינר הקיבוצים שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קורסים שמספר הנרשמים אינו מאפשר את פתיחתם. במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
הודעה על ביטול קורס תתפרסם באתר.

החנייה במקום - בתשלום של 20 ש"ח