קורסי חובה וקורסי בחירה

שם קורס נ"ז ש"ש

חובה/בחירה

שנתי / סמסטריאלי
חטיבה א' - לימודים מתודולוגיים במחקר וחינוך חזותי (12 נ"ז/6 ש"ש - חובה)
גישות בהערכה וביקורת בתהליכי למידה והערכת פרויקטים חזותיים 2 1 חובה סמסטריאלי
מתודולוגיות בחשיבה חזותית 4 2 חובה שנתי
מתודולוגיות מחקר בעיצוב בדגש על ויזואליזציה 2 1 חובה סמסטריאלי
סדנת מחקר ייעודית בחינוך חזותי 2 1 חובה סמסטריאלי
שיטות מחקר איכותניות אתנו-ויזואליות לחינוך החזותי 2 1 חובה סמסטריאלי
חטיבה ב' - לימודים תיאורטיים באוריינות חזותית (5 ש"ש חובה + 4  ש"ש בחירה)
אמנות ואקטיביזם 2 1 חובה סמסטריאלי
בין האסתטי לפוליטי 2 1 בחירה סמסטריאלי
הייצוג החזותי, חישה, תפישה וקוגניציה 2 1 חובה סמסטריאלי
חקר השילוב בין תמונה למילה באמנות המערב 2 1 חובה סמסטריאלי
המורה השלישי- עיצוב תרבות חזותית לילדים לומדים 2 1 בחירה סמסטריאלי
המרחב והמקום הישראלי באמנויות 2 1 חובה סמסטריאלי
הצילום ככלי פדגוגי 4 2 בחירה סמסטריאלי
חומר- פעולה/ חלל- זמן: וידאו פרפורמנס 2 1 בחירה סמסטריאלי
מבוא לאסתטיקה ופילוסופיה של האמנות 2 1 בחרה סמסטריאלי
מבוא לסמיוטיקה - פענוח סימנים 4 2 חובה שנתי
פמיניזם ומגדר בתיאטרון 2 1 בחירה סמסטריאלי
תיאוריות במוזיאולוגיה ואוצרות: ציטוטים, התכתבות ומחוות 2 1 בחידה סמסטריאלי
חטיבה ג' - לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית (2 ש"ש חובה)
אוריינות חזותית בשירות החינוך החברתי: זהויות במרחב הפרטי והציבורי 2 1 חובה סמסטריאלי
היצירה החזותית וחינוך לקיימות 2 1 חובה סמסטריאלי
סמינריונים לבחירה  (2 ש"ש בחירה)
אנתרופולוגיה חזותית בקולנוע 4 2 בחירה סמסטריאלי
חקר התיאטרון החזותי: בין טקסט לפעולה בימתית 4 2 בחירה סמסטריאלי
חקר סגנונות אוצרות 4 2 בחירה סמסטריאלי
עיצוב תערוכות וחללים חינוכיים 4 2 בחירה סמסטריאלי
פרשנות וביקורת ביצירה הקולנועית 4 2 בחירה סמסטריאלי
סה"כ:  קורסי חובה - 15 ש"ש / 30 נ"ז , קורסי בחירה - 4 ש"ש / 8 נ"ז