תכנית הלימודים לפי שנים

חטיבות לימוד שנה א' שנה ב'
חטיבה א': לימודים מתודולוגיים במחקר וחינוך חזותי שם הקורס היקף בש"ש שם הקורס היקף בש"ש

שיטות מחקר איכותניות אתנו-ויזואליות לחינוך החזותי  

היקף בש"ש 1 ש"ש (חובה/סמ')

סדנת מחקר ייעודית בחינוך חזותי היקף בש"ש 1 ש"ש (חובה/סמ')

גישות בהערכה וביקורת בתהליכי למידה והערכת פרויקטים חזותיים

היקף בש"ש 1 ש"ש (חובה/סמ')

מתודולוגיות מחקר בעיצוב בדגש על ויזואליזציה

היקף בש"ש 1 ש"ש (חובה/סמ')

מתודולוגיות בחשיבה חזותית, סמינריון

היקף בש"ש 2 ש"ש (חובה/סמ')    
סה"כ חטיבה א' 6 ש"ש: שנה א' - 4 ש"ש;  שנה ב' - 2 ש"ש
חטיבות לימוד שנה א' שנה ב'

חטיבה ב': לימודים תיאורטיים באוריינות ותרבות חזותיתלימודים תיאורטיים באוריינות ותרבות חזותית

שם הקורס היקף בש"ש שם הקורס היקף בש"ש

מבוא לסמיוטיקה - פיענוח סימנים                            

2 ש"ש (חובה/שנתי)

חקר השילוב בין תמונה למילה הכתובה באמנות המערב

1 ש"ש (חובה/סמ')

הייצוג החזותי, חישה, פישה וקוגניציה                     

1 ש"ש (חובה/סמ')

המרחב והמקום הישראלי באמנויות

1 ש"ש (חובה/סמ')

קורס בחירה מתוך המאגר הדיסציפלינרי

1 ש"ש (חובה/סמ')

קורס בחירה דיסציפלינרי 1 ש"ש (סמ')
קורס בחירה מתוך המאגר  הדיסציפלי

1 ש"ש (סמ')

קורס בחירה דיסציפלינרי 1 ש"ש (סמ')
סה"כ חטיבה ב': 9 ש"ש שנה א' - 5 ש"ש; שנה ב' - 4 ש"ש
חטיבות לימוד שנה א' שנה ב'

חטיבה ג': לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית - קורסים מתקדמים וסמינריון

שם הקורס היקף בש"ש שם הקורס היקף בש"ש
היצירה החזותית וחינוך לקיימות 1 ש"ש חובה סמינריון בחירה בסוגיות מחקריות שונות

2 ש"ש (חובה/שנתי)

 
אוריינות חזותית בשירות החינוך החברתי: זהויות במרחב הפרטי והציבורי

1 ש"ש (חובה/סמ')

 
סה"כ חטיבה ג' 9 ש"ש: שנה א' 2 ש"ש שנה ב' - 2 ש"ש
סה"כ תכנית 19 ש"ש :שנה א' - 11  ש"ש; שנה ב' - 8 ש"ש