תכנית הלימודים

מטרת המסלול המחקרי היא הכשרת לומדים בעלי פוטנציאל להמשיך קריירה אקדמית ומחקרית, ובהלימה לכך שמה התכנית דגש על פיתוח יכולות המחקר של הסטודנט. התכנית מבוססת על תגבור שעות הקורסים המחקריים וצמצום היקף הקורסים האחרים, המאפשרים ללומדים במסלול המחקרי להקדיש זמן רב יותר לעבודת המחקר. כמו כן, במסגרת סדנת מחקר ייעודית מתבצעת הנחייה מובנית של הסטודנט בכל שלבי העבודה - החל מבחירת המנחה, דרך הגשת הצעת המחקר וביצוע העבודה על שלביה השונים, ועד להגשת עבודת המחקר לשיפוט.

היקף השעות
19 ש"ש (38 נ"ז)

התכנית מורכבת מ-3 חטיבות:
חטיבה א'
- קורסים מתודולוגיים במחקר וחינוך חזותי – 6  ש"ש
חטיבה ב' - לימודים תיאורטיים באוריינות ותרבות חזותית - 9  ש"ש
חטיבה ג' - לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית: קורסים מתקדמים וסמינריון - 9  ש"ש

בשנה א' לומד הסטודנט לפחות שני קורסים בתחום מתודולוגיות המחקר, וסמינריון מחקרי חובה – "מתודולוגיות בחשיבה חזותית".
בשנה ב', מתחיל הסטודנט את עבודת המחקר בעזרת סדנת מחקר ייעודית בחינוך חזותי ובתמיכת הקורס מתודולוגיות מחקר בעיצוב בדגש על ויזואליזציה.

סגל אקדמי 
המרצים המלמדים בתכנית הינם בעלי תואר ד"ר מאוניברסיטאות בארץ ובעולם, בעלי ניסיון רב בהוראה במוסדות אקדמיים. כולם פעילים מבחינה אקדמית, מפרסמים בבמות שפיטות ומשתתפים בכנסים אקדמיים בתחומי ההוראה בתכנית: קולנוע, עיצוב, אמנות חזותית, תיאטרון ותחומים משיקים. המרצים בסגל, ובכך ייחודם, הם רובם יוצרים ואמנים בעלי שם, בארץ ובעולם בתחומים כגון: אוצרות, אמנות אקטיביסטית, מולטימדיה, בימוי תיאטרון, וידאו, פרפורמנס, אנתרופולוגיה חזותית וקולנוע תיעודי, קולנוע וטלוויזיה נרטיביים, צילום, עיצוב תערוכות וסביבות חינוך. הייחודיות של שילוב מחקר ויצירה אמנותית הינו המאפיין המרכזי של שדה האוריינות החזותית  בהגדרותיה השונות, מהווה קריטריון מרכזי בבחירת סגל התכנית.

תנאי הקבלה למסלול המחקרי
תנאי יסוד

 • תואר ראשון בהוראת האמנויות ותחומים משיקים כמו: חינוך לגעל רך, חינוך מיוחד, חינוך יצריתי או תחום דעת אחר במדעי הרוח.
 • תעודת הוראה בהוראת האמנויות.
 • ניסיון בחינוך ובהוראת אמנויות או ניסיון בתחום מעשי באמנויות.

הליכי קבלה למסלול עם תזה

 • השלמת מחצית משעות הלימודים לתואר בשנה הראשונה.
 • השלמת הקורסים בשיטות מחקר ובשיטות הערכה בציון 85 ומעלה.
 • השתתפות בסמינריון מחקרי ממיין בשנה א' וסיום בציון 90 לפחות
 • מכתב המלצה של מנחה הקורס הממיין ובו הערכת בשלות הסטודנט/ית לכתיבת עבודת מחקר.

הנחייה וליווי

 • הסדנה הייעודית לליווי הסטודנטים הלומדים במסלול המחקרי מכוונת לפיתוח מיומנויות של חשיבה מחקרית ולימוד עקרונות של סוגות מחקר חזותי באמצעות היכרות עם עבודות מחקר והעמקה בהליכי מחקר ומתודולוגיות רלוונטיות.
 • במהלך הסדנה המשתתפים מתוודעים לדרישות המסלול המחקרי, כללי הגשה ולוחות זמנים של עבודת המחקר.
 • מהלך הליווי בסדנה מסייע בידם בבחירת המנחים המתאימים ובגיבוש הנושאים שתואמים את הגוף המחקרי המאפיין את שדה האוריינות החזותית.
 • בשלב ראשון מנוסח נושא המחקר כמתווה ולאחר מכן כהצעת מחקר הבנויה לפי מאפיינים אקדמיים.

פיקוח לאחר תחילת הלימודים במסלול 

 • בתום הסמסטר הראשון, סטודנט שלא עמד בדרישות התכנית, מומלץ על ידי הוועדה האקדמית שלא להמשיך את לימודיו במסלול התזה.
 • במסגרת הסדנה הייעודית לעבודת התזה כל סטודנט מגיש כשלב ראשון מתווה כתוב, לפני כתיבת הצעת המחקר. את המתווים קורא חבר הוועדה האקדמית על מנת לאשר את רמתם האקדמית, בנוסף לקריאה של מנחה הסדנה.
 • לאחר אישור המתווה על ידי המנחה האישי כותב הסטודנט הצעת מחקר המוערכת על ידי קורא שני מטעם הוועדה האקדמית, על פי מחוון הערכה, כחוות דעת שנייה בנוסף לאישורו של מנחה העבודה.
 • הוועדה מאשרת את השלמת החובות של כל סטודנט שסיים את המסלול בציונים מתאימים.

מנגנוני מתן הציונים

 • כל העבודות המוגשות במסגרת הקורסים במסלול נבדקות על פי מחוונים בהתאם לדרישות הקורסים.
 • ציוני עבודת הגמר המחקרית נקבעים על פי הציון שניתן על ידי המנחה ועל ידי שני בוחנים נוספים, האחד חיצוני (שלא מסגל המכללה) והשני מסגל המכללה.
 • לציון עבודת המחקר מתווספת הערכה מילולית הניתנת על ידי המנחה ושני הבוחנים.
 • הציון הסופי של עבודת הגמר המחקרית הינו הממוצע של ציוני השופטים: ציון המנחה (או שניים) וציוני הבוחנים הנוספים. 

הציון הסופי של התואר ייקבע על פי השקלול הבא:

 • 40% - ממוצע ציוני הקורסים
 • 20% - ממוצע ציונים של 2 הקורסים הסמינריוניים
 • 40% - ציון עבודת הגמר המחקרית

תנאי לסיום התואר בהצטיינות הוא ציון 90 ומעלה. תנאי לסיום התואר בהצטיינות יתירה הוא ציון 95 ומעלה, בהתאם לנוהלי המכללה.