במסלול המחקרי עם תזה

תואר שני  M.Ed. "אוריינות חזותית" במסלול מחקרי (עם תזה)

בשנה"ל תשע"ו נפתח המסלול המחקרי לתזה במסגרת התואר השני באוריינות חזותית. המסלול מאפשר לסטודנטים הרחבת החקר העיוני תוך הפחתת חובות שמיעה ופיתוח מחקר אישי-מקצועי מעמיק. המסלול המחקרי משמש שער עבור הסטודנטים לקראת כניסתם לקהילת המחקר ומכשירם להמשך קריירה אקדמית ומחקרית. הסטודנטים מתעמקים בלימודיהם במחקר הבוחן את העולם החזותי ולומדים גישות שונות לניתוח ולפרשנות של ייצוגים חזותיים, תוך שימת דגש על שימוש בהם בתחומי החינוך, החברה והתרבות. במקביל מתנסים הסטודנטים בפיתוח תכנים להוראה במסגרות חינוך מגוונות, בתחומים כגון: תקשורת חזותית, תרבות חזותית ואמנויות חזותיות. נושאי המחקר העיוניים, או המעשיים-יצירתיים, בוחנים כיצד תורמים יישומים של האוריינות החזותית להעצמת אוכלוסיות שונות. המחקרים מתבצעים על פי העניין והנטייה האישית של הסטודנט במגוון תחומים, לדוגמה: תנועה, איור, בובנאות, סביבה מוזיאונית, חדר חידות, קולנוע, קומיקס, תקשורת, שילוב אמנות ומדעים, שילוב אמנויות בהוראת שפה ועוד.

מנחי עבודות התזה הינם מרצים בכירים ומנוסים בעלי פרסומים בתחום המחקר החזותי. הם מנחים ומדריכים את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת מחקר שתתרום הצעות וכיווני מחשבה חדשים לשדה האוריינות החזותית והאמנויות בחינוך. המסלול המחקרי תורם לקידום ופיתוח הידע המקצועי בתחום בישראל.