תקצירי קורסים חטיבה ג' - לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית

הקורסים בחטיבה זו, בתוכם סמינריונים, משלבים התנסויות בחקר ויצירה ואפשרויות לשילוב התנסות ביצירה חזותית (אמנויות העיצוב, אמנות פלסטית ומדיה, קולנוע ותקשורת) לשם קידום נושאי חינוך חווייתי, חברתי וסביבתי. 

לימודי חובה (4 ש"ס)

 

פמיניזם ותיאוריות מגדר בתיאטרון - 2 ש"ס

מרצים:

מיכל בן עמי

בקורס זה נעסוק בתיאוריה הפמיניסטית בבואה לדון במדיום התיאטרוני. יוצגו מאמרים תיאורטיים העוסקים בזיקה בין תיאטרון ופמיניזם. בחיפוש אחר "שפה נשית", מרחב פעולה נשי, "כתיבה נשית" ועוד.

סמינריון בחירה
קורס סמסטריאלי

הקורס יפגיש בין תיאוריות פמיניסטיות מרכזיות וחוקרות מרכזיות כגון דה-בובאר, באטלר, סיקסו, דיאמונד, ועוד. וניתוח מחזות ומופעים לשם פרשנות, חקירה ובדיקת המודלים הפמיניסטיים. 

מושגי היסוד והנושאים שבהם נעסוק: מגדר כהבניה וכתופעה תרבותית, ייצוג הגוף הנשי על הבימה, מפגש חי עם קהל, האם קיימת שפה בימתית "נשית" ועוד

זהויות במרחבים פרטיים וציבוריים (2 ש"ס)

מרצים:

ד"ר מלכה בן-פשט בשיתוף עם האמן הרב-תחומי, אורי דרומר

הקורס מתמקד בשאלה כיצד ייצוגים חזותיים פועלים בשירות החינוך בגישה רב-תרבותית מתוך צורך להתמודד עם מצב חברתי בארץ ובעולם. במהלך הקורס יבחנו וינותחו פרויקטים חינוכיים (סיפורי מקרה) היוצרים היכרות ודיאלוג בין זהויות תרבותיות בחברה באמצעות שימוש בייצוגים חזותיים במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות בעולם ובישראל.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס כולל התנסות ביצירה והצגת עבודות בהנחיית אורי דרומר ההתנסות תתרחש במסגרת תהליך הדרגתי וצומח שיכלול פעולות של צילום המרחב האישי והאינטימי, באמצעותו ייחשפו זהויות סמויות מן העין לכדי סיפורים אישיים וקולקטיביים, תוך גילוי היומיום מחדש של מרחבים פנימיים, ציבוריים ותרבותיים.

יצירה חזותית וחינוך לקיימות (2 ש"ס)

מרצים:

ד"ר איתן מכטר והרצאות אורח של יוצרים

הקורס יעסוק בבחינת מצב קשרי הגומלין בין חינוך ליצירה החזותית לבין החינוך הסביבתי לנוכח משבר הסביבה הפוקד את כדור הארץ.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

ידונו השאלות המרכזיות: כיצד ובאיזו מידה מתקיימת במסגרות החינוך ליצירה החזותית בתחומי אמנות, עיצוב וקולנוע בארץ ובעולם, התמודדות עם נושא המשבר הסביבתי ותפיסת הקיימות (sustainability), זאת לאור התמודדותם של יוצרים ותנועות יצירה עכשוויות עם הנושא; באיזו מידה במסגרות החינוך למעורבות סביבתית ישנה מודעות לתפקידי האוריינות החזותית למטרות קידום הנושא ובאיזה אופנים נעשה בהם שימוש.

שאלות אלה יבדקו על ידי סקירה וניתוח של מערכות חינוך בארץ ובעולם ועל פי מחקר עצמי שיערכו הסטודנטים עם אפשרות לשילוב יצירה באחד מתחומי היצירה החזותית (אמנות, עיצוב, קולנוע, תיאטרון ומחול) במסגרת המגשרת בין חינוך ליצירה לבין חינוך למעורבות סביבתית.