במסלול הרגיל

היקף הלימודים ומבנה התכנית
היקף הלימודים בתכנית אוריינות חזותית הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות) ובנוסף 4 ש"ס מפגשי סמינר חוגי וסדנאות יצירה.
בתכנית שלוש חטיבות הכוללות קורסי חובה ובחירה:

חטיבה א: לימודים כלליים בחינוך ובפיתוח ההוראה/ הלמידה (12 ש"ס)
כוללת קורסי בסיס בנושאים המתייחסים לשלוש תמות מרכזיות:
א. מתודולוגיות מחקר והערכה בחינוך חזותי
ב. דיון באינטראקציות בין יצירה, תרבות וטכנולוגיה
ג. גישות הוראה/למידה ביקורתיות ואלטרנטיביות, המציגות ערכים של צדק חברתי וסביבתי והעצמה
של יחיד וקהילה באמצעות אמנויות שונות.

חטיבה ב: לימודים תיאורטיים ומתודולוגיים באוריינות חזותית ובאמנויות (18 ש"ס)
כוללת: קורסים העוסקים בתיאוריה ובמתודולוגיה של האוריינות החזותית והאמנויות, כולל שיעורים בינתחומיים, כשדה מחקר וכגישה. נכלל בה הדיון הביקורתי בסוגי היכולות המרכזיים של השדה: להבין, ללמוד, לחשוב, ליצור, להשתמש ולתקשר באמצעות מבעים חזותיים. הקורסים בחטיבה זו יוצרים מערך ממוקד של היבטים וסוגיות בשדה האוריינות החזותית והאמנויות: שילוב מבעים חזותיים עם מבעים לשוניים, תיאוריות פענוח אשר צמחו בזירות שונות של חקר התרבות והבלשנות, כגון: זרמים בסמיוטיקה, ביקורת המדיה, פלטפורמות דיגיטליות כסביבות חינוך, תהליכי יצירה ושימוש בכלים ואמצעים להוראה, תקשורת חזותית, אסתטיקה, שפות הצילום, הקולנוע, העיצוב, האדריכלות, מרחבי סביבה ותרבות חזותית בהקשרים של תרבות עממית והיבטים חזותיים של אמנויות הבמה, המחול והמסך.

חטיבה ג: לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית ובאמנויות (10 ש"ס)
כוללת: קורסים המתמקדים בהיבטים חווייתיים, ערכיים וביקורתיים של האוריינות החזותית והאמנויות השונות, לקידום החינוך החזותי. בקורסים הללו נדונות סוגיות אודות פיתוח יכולות המחקר והיצירה בשדה האוריינות החזותית והאמנויות. ליבון סוגיות אלה יקדם תהליכי שינוי תודעתי בפיתוח החינוך החזותי במסגרות חינוך שונות. הקורסים בחטיבה זו, הכוללים סמינריונים, הם מתקדמים ומורכבים בכך שהם מכילים התנסויות במחקר עצמי ויישומי ומזמנים אפשרויות לשילוב התנסות או שימוש ביצירה חזותית ובאופני יישומה לצורכי חינוך ולמידה במסגרות בית ספריות וקהילתיות. בחלק מהקורסים משולבים אמנים ויוצרים חזותיים להנחיית תרגילי יצירה הנכללים במטלת הקורס. בחטיבה זו הלומדים מעמיקים יכולות חקר, למידה, ביקורת, יצירה ושימוש במבעים חזותיים ומנתבים אותם לטובת פיתוח החינוך החזותי ולהעצמת קהל תלמידיהם.
אשכולות התמחות בקורסי בחירה: אוצרות, תיאטרון, מחול או קולנוע.
במסגרת שלושת החטיבות נכלל מאגר עשיר של קורסי בחירה העוסקים בשיח תיאורטי ויישומי בתחומי יצירה חזותית שונים. מתוך מאגר קורסי הבחירה ניתן ללמוד.


לשלוש החטיבות מתווספים:

  • סמינריון מורחב כעבודת גמר (4 ש"ס - שעות סמסטריאליות)
  • ארבע ערבי עיון המפגישים את הסטודנטים עם תיאורטיקנים ואמנים מובילים מהשטח, ושלוש סדנאות יצירה מעשיות עם יוצרים ואנשי מקצוע באמנויות. כמו כן מתקיימים שני ימי סיור במוזיאונים. מפגשים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים (4 ש"ס) וההשתתפות בהם היא חובה.

משך הלימודים ופריסתם

  • תכנית הלימודים מתפרסת על פני 4 סמסטרים ובסך הכול על פני שנתיים אקדמיות.
  • את הלימודים בחטיבה א' ואת מרבית הקורסים בחטיבה ב' מומלץ לסיים בשני הסמסטרים הראשונים.
  • את שנה ב' מומלץ להקדיש להשלמת קורסי בחירה בחטיבה ב', ללימודי חטיבה ג' ולסמינריון הגמר.
  • ערבי העיון וסדנאות היצירה יתקיימו בשנה א' ובשנה ב'.
  • מומלץ לסיים את הלימודים בתוך שנתיים. 
  • סטודנטים שמבקשים לפרוש את הלימודים מעבר לזמן המומלץ חייבים באישור של ראש החוג וועדת ההיגוי. 
  • בכל מקרה, וכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אין לפרוס את לימודי התואר השני על פני תקופה העולה על 5 שנים.

ימי הלימודים
הלימודים מתקיימים בימי ג', בקמפוס אמנויות, שושנה פרסיץ 3 קרית החינוך תל אביב.