תקצירי קורסים - חטיבה ב' - היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים באוריינות החזותית

חטיבה ב: היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים באוריינות החזותית (18ש"ס) - לימודי חובה (14 ש"ס) :

הייצוג החזותי: חישה, תפיסה וקוגניציה - 2 ש"ס

מרצים:

ד"ר רבקה אלקושי

הקורס יעסוק במנגנוני ראייה, קליטה ואכסון של הייצוג החזותי בהיבטים הנוירו-פיסיולוגיים, הקוגניטיביים והפסיכולוגיים. יידונו מנגנוני הראייה ותהליכי למידת הראיה, פעולות המוח ותהליכי חשיבה ופעילות מנגנוני הרגש, מהות התת-מודע ותופעות של הלא-מודע.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

כמו כן יידונו תהליכי תפיסה וקוגניציה בתחום האמנויות: תיאוריות מתחומי האמנויות שעניינן קוגניציה מוזיקלית; פסיכולוגיה של הציור והתנהגות ההסמלה לאורך שלבי החיים; הכושר האנושי להמציא סמלים גראפיים לגירויים מוזיקליים ומילוליים כתופעה קוגניטיבית ותוצר של תהליכי ארגון ותפיסה; מחקרי מוח וחישה נוירולוגיים  בנושאי סינסתזיה וכרומסתזיה.

בין האסתטי לפוליטי - 2 ש"ס

מרצים:

ד"ר מיכל פופובסקי

בקורס זה מודגש הקשר הישיר בין ביקורת של תרבות תקשורת ההמונים לבין החינוך לצרכנות ביקורתית של המדיה; ביקורת הייצוגים החזותיים במדיה תודגם באמצעות כלי הניתוח הרווחים באוריינות החזותית הנשענים על גישות ביקורת הרווחות בתחום התקשורת החזותית, כגון: הגישה הסמיוטית החברתית והגישה הרטורית ובאמצעות הגישות הניאו-מרקסיסטיות הרווחות בביקורת המדיה.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

יידונו האופנים שבהם התקשורת המודפסת, האלקטרונית והאינטרנטית מונעת מאינטרסים פוליטיים וכלכליים ושואבת את כוחה מהשפעתה על תרבות ההמונים ועל דעת הקהל באמצעות האמצעים החזותיים שבהם היא עושה שימוש: למשל, עריכה גראפית וטיפוגרפית, צילומים, איורים, עריכת סרטי חדשות וכדומה. יבדקו סיפורי מקרה בעיקר מן המדיה המקומית העכשווית

סדנה לשילוב כלים, הצילום ככלי פדגוגי - 4 ש"ס

מרצים:

ד"ר עדנה בר-רומי-פרלמן, בשיתוף מומחים שונים בתחום הצילום, הקולנוע והווידיאו, ההנפשה והמדיה החדשה.

הסדנה כוללת תרגיל בצילומי סטילס ווידאו, הרצאות של מרצים אורחים, ביקורת עבודות ודיונים תיאורטיים. לאורך הסדנה מתקיימת ביקורת עבודות של הגשות בצילום. תכנית הסדנה מרחיבה את היכולות הפדגוגיות על ידי פיתוח מיומנויות בתחום הווידיאו, צילום, מולטי מדיה, ותפיסות תיאורטיות נלוות.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס שם דגש על פיתוח האוריינות החזותית באופן מעשי בכיתת הלימוד,  על ידי שימוש באמצעים חזותיים (מצלמת סטילס, ווידאו). בחלק התיאורטי יתקיים  ניתוח מושגים של טקסטים חזותיים בסביבת הכתה וחקירת תכנים החזותיים של סביבת ההוראה והלמידה. הקורס מדגיש פיתוח תכנים פדגוגיים לפי תפיסה של אוריינות חזותית, המעודדת חקר, תיעוד תהליכי מחקר, איסוף נתונים חזותיים, תיעוד תוצרים וחקר סביבת העבודה דרך שימוש במצלמה. הוא מעודד שימוש במצלמה ככלי המפתח חשיבה ביקורתית בנוגע  לשימוש  בתכנים חזותיים בסביבות הוראה ולמידה של בתי ספר.

מבוא לסמיוטיקה – פענוח סימנים (4 ש"ס)

מרצים:

ד"ר מיכל פופובסקי

הקורס "מבוא לסמיוטיקה" מבוסס על הנחת היסוד לפיה כל אובייקט - אם טקסטואלי ו/או אם חזותי- מורכב מסימנים ופעול כמערכת סימנים. מהנחת היסוד נובע כי הבנת האובייקט , פירושו ומשמעותו, קשורים באיתור הסימנים הבונים את האובייקט וגם באיתור הקשרים ממחברים בין הסימנים וההופכים אותם למערכת. על מנת להבין את פעולת איתור הסימנים וחיבורם, נחוצות מתודולוגיות פעולה. אלה רשומות במצעים תיאורטיים שונים שנוסחו על ידי סמיוטיקאיים, חוקרים והוגים
קורס חובה
קורס שנתי

שילוב מבעים לשוניים וחזותיים - היבטים מבניים, קוגניטיביים והתפתחותיים (2 ש"ס)

מרצים:

ד"ר מלכה בן פשט

מטרת הקורס היא לדון בסוגיות המורכבות של היחסים בין המבע החזותי והלשוני בהקשרים ז'אנריים שונים: ספרות ילדים, פרסום, גרפיטי ועוד.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

 במהלך הקורס יוצגו היבטים תיאורטיים ואמפיריים ביחס ל:

  • אופנים של שילובי טקסט ותמונה בז'אנרים שונים 
  •  תהליכים קוגניטיביים וחברתיים המאפיינים תהליכי קבלה והפקה של שילובים אלה בקרב קהיליות שיח שונות 
  •  היבטים התפתחותיים – כיצד ילדים מפתחים ידע על שימושים בטקסט ותמונה כחלק אינטגראלי מהרפרטואר הסימבולי המתפתח בילדות 
  •  היבטים פדגוגיים – איזה סוגים של צורות תיווך למערכים משולבים מתקיימים במערכות חנוך
     

העמדה המרכזית של הקורס הנה כי הדרך בה נרשמות ומעוצבות משמעויות בתרבות הנה מולטי מודאלית תוך שימוש בצורות רישום וייצוג המשתלבות זו בזו, עם זאת לכל קהיליית שיח יש מאפיינים ייחודיים משלה לבניית מערכים סמיוטיים הכוללים טקסטים ותמונות בהתייחסות למטרה התקשורתית המרכזית של קהילייה זו.
 

מטקסט לבמה - חקר התיאטרון החזותי (4 ש"ס)

מרצים:

מיכל בן עמי

במהלך הקורס נחקור את התיאטרון בהיבטיו המילוליים והחזותיים. נעיין בטקסטים תיאורטיים ובמחזות כתובים מנקודת מבט בימתית דרמטורגית. בחלקו היישומי של הקורס נצא מתוך טקסטים כתובים (על פי בחירת הסטודנטים) ונתנסה במעבר מטקסט לבמה. בתרגומו החזותי של הטקסט, באפשרויות הדרמטיות והפרשנויות הטמונות בו. במתח בין מילה לדימוי, לחלל, לשחקן המבצע.

סמינריון בחירה
סמינריון , סמסטריאלי

לימודי בחירה (4 ש"ס):

ייצוגים של גוף ותנועה בתרבות המערב (2 ש"ס)

מרצים:

ד"ר טלילה קוש

הקורס יתמקד בהיבטים החברתיים והתרבותיים של הגוף כפי שהם באים לידי ביטוי במופעיו ובייצוגיו של הגוף בטקסטים ויזואליים שונים: אומנות פלסטית, וידאו ארט, קולנוע, צילום, מחול, תקשורת ופרסום. הציר המארגן של הקורס הוא דיון ביקורתי בסוגיות המרכזיות בחקר התרבותי/חברתי של הגוף, תוך "קריאה ופרשנות" של הגוף כזירה של יחסי כוח, כתצורה תרבותית הנושאת עמה משמעות, כאתר תרבותי קונצנזואלי או חתרני, משמר של נורמות וסדר חברתיים או מפרק שלהם. סמינריון בחירה (למתמחים באמנויות הבמה ולאחרים)
סמינריון בחירה
קורס סמסטריאלי


 

תקשורת חזותית מהמערה ועד הסלון הביתי (2 ש"ס)

מרצים:

ד"ר מלכה בן-פשט

במסגרת הקורס יסקרו ויבחנו מערכות של תקשורת חזותית בין קבוצות או בין יחידים לקבוצות ולהמונים (כתב תמונות, ציורים ותבליטי סלע וקיר, אנימציה, שילוט, פרסומת חוצות ובמדיה), החל משחר התרבות האנושית ועד עידן התקשורת האלקטרונית והדיגיטאלית, במטרה לבדוק באיזו מידה התקשורת החזותית משפיעה על אופי התרבויות ומשקפת אותן. בדיקה זו תיערך בעיקר על פי תיאוריות התקשורת של מרשל מקלוהן וניל פוסטמן.(3 ש"ס)
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי