חטיבה א' - לימודים כלליים בחינוך ובפיתוח הוראה/למידה (12 ש"ס)

לימודי חובה (8 ש"ס)
 

סדנת כתיבה אקדמית ואישית

מרצים:

ד"ר דנה פריבך-חפץ

"שמחת הכתיבה. /  היכולת להנציח. / נקמת היד בת התמותה." (שימבורסקה)
מה מעניין אותי לקרוא? ובהמשך לכך - מה מעניין אותי לכתוב?
איך כותבים טקסט אקדמי? האם אפשר לכתוב טקסט אקדמי שהוא גם אישי, טקסט אישי שהוא גם אקדמי?
כתיבה היא דרך תיעוד ותקשורת, עם עצמנו ועם העולם; כלי שהוא מיומנות נרכשת עם כללים משלה. סדנה היא בית מלאכה שבו בונים ומתקנים כלים.

 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לאסתטיקה ופילוסופיה של האמנות - 2 ש"ס

מרצים:

ד"ר דורית ברחנא-לורנד

הקורס מציע הכרות עם סוגיות יסוד באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות בתרבות המערבית. סוגיות אלו יכללו דיון במהותן של חוויות אסתטיות כמו היפה והנשגב, ייחודה של היצירה האמנותית ביחס לאובייקטים אחרים, אופי המשיכה לאמנות, ערך אמנותי, מקומה של האמנות בחברה והקשר בין אמנות ובין תפיסת עולם. הקורס יציג עמדות שונות ומגוונות ביחס לסוגיות אלו ואחרות ויראה את הקשרים בין סוג התשובה ובין תפיסות רחבות של הכרה, מוסר וחברה. נעמוד על האופן שבו נגזרת הערכת האמנות מתוך נקודות מבט שונות כאלה.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מטרת הקורס המרכזית היא לספק היכרות בסיסית עם ההוגים המרכזיים בתולדות האסתטיקה ועם סוגיות יסוד עכשוויות בפילוסופיה של האמנות, ולעורר למחשבה עצמאית ולגיבוש עמדה מנומקת ביחס לסוגיות המרכזיות בפילוסופיה של האמנות. למטרות הקורס שני היבטים:

1.   היבטים אנליטיים: הבנה של מונחי מפתח מהתחום, ניתוח פרשני של טקסטים, יכולת אנליטית בהצגת טיעונים.

2.   היבטים תמטיים: היכרות עם תיאוריות בפילוסופיה של האמנות וקישורן להתפתחויות בעולם האמנות וליצירות אמנות מסוגים שונים.

השיעורים ישלבו הרצאות, קריאה מודרכת ודיון בכיתה בטקסטים נבחרים. ייעשה שימוש במגוון אמצעי מדיה הכוללים יצירות אמנות, סרטים וביקורות אמנות.

המרחב והמקום הישראלי באמנויות - 2 ש"ס

מרצים:

ד"ר עמרי יבין

במאמרם המכונן 'על המקום' טוענים זַלִי גורביץ' וגדעון ארן כי שלא כמו בתרבויות ילידיות אותנטיות, שבהן המקום נתפס כהמשך ישיר של האדם וכרכיב טבעי של הקיום שלו, בחוויה הישראלית, אין זהות מלאה, מובנת מאליה, בין האדם לארצו, והארץ האחרת, הלוא היה הגולה, שוכנת במקום של כבוד בלבבו.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

במסגרת הקורס נבחן כיצד מהדהדת דילמת המקום של הצבר באמנות הישראלית וכיצד היא משפיעה על ייצוגיה האמנותיים של זו המכונה מולדת. נראה כיצד מהדהדת השניות ביחס אל המקום באמנות הפלסטית, אך בעיקר נתרכז באופן שבו היא באה לידי ביטוי בתיאטרון ובקולנוע.

במהלך הקורס נעקוב אחר שתי מגמות הפועלות בדרמה הישראלית (בין שזו הדרמה התיאטרונית ובין שזו הדרמה הקולנועית) על דרך הניגוד: מצד אחד, זוהי דרמה שרתומה למפעל הציוני, דרמה שגיבורה הוא החלוץ ואחר-כך הצבר, ואשר מציגה את ארץ ישראל כ'מולדת' ואת ההיאחזות בה כהגשמת יעודה של האומה. מצד שני זוהי דרמה החותרת תחת המטאנראטיב הציוני, דרמה שחושפת את האדם הישראלי כמהגר חסר בית, שתשוקתו נתונה ל"ארץ האחרת". במסגרת הקורס נקרא במחזות ונצפה בקטעי סרטים המשקפים את הדיאלקטיקה הזאת.

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות לחינוך חזותי (2 ש"ס)

מרצים:

ד"ר איתן מכטר

במהלך הקורס יידונו מודלים מרכזיים של המחקר האיכותני במדעי החברה. וכמו כן, ייבחנו אפשרויות יישום שיטות מחקר איכותניות בתחומי החינוך והיצירה החזותית: יודגשו מאפייני המחקר האתנוגראפי החזותי ויידונו סוגיות אתנוגראפיות ואתנו-ויזואליות בחינוך חזותי. משתתפי הקורס יתרגלו הליכי איסוף, ופירוש מידע. כמו גם יצירה והבנה של ידע ויתרגל שימוש בכלי המחקר והפירוש הנרטיבי, אתנוגראפי , אתנו- ויזואליים וצילום -תיעודי
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

גישות בהערכה וביקורת של תהליכי למידה והנחיית פרויקטים (2 ש"ס)

מרצים:

ד"ר איתן מכטר

במהלך הקורס יוצגו גישות שונות להערכת רכיבי הוראה-למידה: עקרונות קוגניטיביים של למידה והנחייה, דרכי הנחייה, חומרי לימוד, פרויקטים לימודיים ותוצרי לומדים. יושם דגש מיוחד על סוגיות מיוחדות של הערכה וביקורת של הנחייה במסגרת הכשרה לתחומי היצירה החזותית (אמנויות העיצוב, אמנות, קולנוע).
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

לימודי בחירה (4 ש"ס)

סדנת יצירה אוצרות מתקדמת - מקונספט לתערוכה - 3 ש"ס

מרצים:

ד"ר סיגל ברקאי

דרישות קדם:

חובה להתמחות אוצרות

בסדנה נפתח תערוכה לאורך כל שלבי הביצוע שלה: החל בפיתוח הרעיון והשם לתערוכה, כתיבת הצהרת אוצר, הגשת פרזנטציה לממסד האמנותי, גיבוש קבוצת המשתתפים, מפגשים בסטודיו של האמנים, בחירת עבודות, בחירת החלל והתאמת היצירות אליו, יצירת הקשרים בין עבודות, כתיבת טקסט קטלוגי, עיצוב החלל והטקסטים השונים ולסיכום הגשת מקט (דגם תלת-ממדי) של התערוכה. הדגם יכלול הדמיה מוגמרת של פיתוח קונספט, בחירת אמנים ויצירות והצבה בחלל. כולל 2 סיורים למוזיאונים

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

 

 

 

פיתוח קטלוג ומאמר אוצרותי - 2 ש"ס

מרצים:

ד"ר סיגל ברקאי

דרישות קדם:

חובה להתמחות אוצרות

הקורס יפעל במתכונת התנסותית-סדנאית ויכיר לסטודנטים את עקרונות הכתיבה לאוצרות, על מגוון מופעיה. החל בכתיבת הצהרת אוצר, טקסט קיר לחלל התערוכה, הודעה לעיתונות ועד לפיתוח מאמר מחקרי מעמיק הנשען על תזה מקורית. במקביל יכירו הסטודנטים את הפן העיצובי-גרפי של קטלוגים לתערוכות אמנות, ועקרונות לעיצוב ולמיקום של טקסטים אוצרותיים בחלל. בסוף הקורס יגיש הסטודנט/ית קטלוג מעוצב המכיל מאמר אוצרותי מפותח במלואו, שיגבה את ההתנסות בקורס "מקונספט לתערוכה".

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תולדות האוצרות: מכלא של חפצים למקדש של משמעויות - 2 ש"ס

מרצים:

ד"ר אורנה יאיר

דרישות קדם:

 חובה להתמחות אוצרות

הקורס עוסק בלימוד האוצרות מנקודת מבט היסטורית/אבולוציונית תוך התייחסות לפרופיל חברתי תרבותי ולאירועים היסטוריים והשפעתם על התפתחות האוצרות. תכני הקורס יכללו שאלות כגון: מוזיאון ללא אוסף: תצוגה ללא מוצגים אותנטיים. השימוש בטכנולוגיה. ארכיטקטורה וחללי תצוגה. קהלי יעד מסוגים שונים. מוזיאונים בישראל. תצוגות פוסט מודרניות.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

 

 

 

 

 

מפגשי אוצר - 2 ש"ס

מרצים:

ד"ר מעין אמיר, מרצים שונים

דרישות קדם:

חובה להתמחות אוצרות

רצועה קבועה, מדי יום ג', של מפגשים מהשטח עם אוצרים המתמחים בנושאים שונים: אוצרים במוזיאונים המרכזיים, אוצרים בגלריות עצמאיות או קולקטיביות, אוצרים מתחום העיצוב או ההדפס, אוצרים המשלבים אמנות, חינוך וקהילה, אוצרים עצמאיים המניעים מיזמים בהיקפים שונים, ועוד.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

סגנונות אוצרות - 4 ש"ס

מרצים:

ד"ר סיגל ברקאי

דרישות קדם:

חובה להתמחות אוצרות

הקורס יעלה לדיון פרקטיקות אוצרות מגוונות ויתרום להיכרות עם שדה הפעולה האוצרותית ועם השחקנים המרכזיים הפועלים בשדה זה כיום. הסטודנטים יכירו את שדה האוצרות הישראלי והבינלאומי העכשווי, כול מושגים כגון "מגה-תערוכות", ביאנלה, דוקומנטה, אסתטיקה התייחסותית ועוד.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

בקורס יידונו צורות התמודדות של אוצרים שונים עם המקצוע, תוך היכרות עם מושגים מכלילים כגון: "אוצרות מלקטת", "אוצרות מעצימה", "אוצרות מיזמית", "אוצרות דוקומנטרית", "אוצרות במרחב האורבאני", "אוצרות אקטיביסטית" ועוד. כמו כן יידונו בקורס תיאוריות ופרשנויות הנוגעות לתפקידם של האוצר, האמן וחלל התצוגה בתרבות המקומית והבינלאומית כיום. מטרת הקורס לאפשר לכל סטודנט/ית להכיר מגוון אפשרויות וסגנונות אוצרות ולזהות את סגנון האוצרות בו ירצה להתמחות בעתיד. תתאפשר התנסות חשיבתית ומעשית בסגנון הנבחר. הקורס יפעל במתכונת משולבת של שיעורים תיאורטיים, דיונים קבוצתיים, חיפוש מידעני וכתיבה המתמקדת בדמותו של אוצר/ת נבחר/ת.

סמינריון מחקרי - פרשנות וביקורת ביצירה הקולנועית - 4 ש"ס

מרצים:

ד"ר יוכי שלח

כיצד ניתן לצפות בסרט אחד ולמצוא בו משמעויות שונות? מטרתו של קורס זה להעניק כלים, המאפשרים להבין סרט (כל סרט) באופן שירחיב ויעמיק את חווית הצפייה. אוריינות קולנועית דורשת מהצופה מיומנויות פענוח (שבחלקן הן אינטואיטיביות לצופה הרגיל) של מערכת סימנים אודיו-ויזואלית, הכוללת את המבע הקולנועי (עריכה, תאורה, אפקטים, תנועות מצלמה ועוד) ואת הקודים והקונוונציות הקולנועיות. ברמה הגבוהה יותר שלה דורשת האוריינות הקולנועית פרשנות וחילוץ משמעויות מתוך הסרט.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

בקורס זה יידונו דרכי הפענוח, הפרשנות והמִשְמוּעַ של הטקסט הקולנועי תוך התייחסות לשלושת הקודקודים: יוצר-יצירה-צופה. השאלות שיעלו הן: מהי בכלל משמעות, כיצד היא נוצרת, מנין היא באה ומי אחראי לה; מהם הכלים הנדרשים לצופה כדי להפוך ל"אוריין קולנועי"; האם יש "פרשנות נכונה" ו"פרשנות לא נכונה". כל אלו יידונו באמצעות גישות פרשניות מגוונות: מרקסיסטית, אינטר-טקסטואלית, מגדרית, פסיכואנליטית ופוסט-קולוניאליסטית.

אחת מהנחות היסוד של הקורס היא, שרכישת מיומנויות של אוריינות-קולנועית ניתנת ליישום ולהעברה לאוריינות של כלל האמנויות הנרטיביות ו/או הוויזואליות (ספרות, תיאטרון, מחול ועוד)

אנתרופולוגיה ויזואלית: איך למדתי להפסיק לפחד ולאהוב קולנוע אתנוגרפי - 4 ש"ס

מרצים:

ד"ר דליה מרקוביץ ותמי ליברמן

כיוון עדשת המצלמה אל ה"אחר" וייצוגו עומדים מזה כמה עשורים במוקדן של סערות תכניות, סגנוניות, מתודולוגיות ואתיות. דומה כי לא היה תחום בו נבחנו שאלות אלו יותר מאשר באנתרופולוגיה הוויזואלית.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הסמינר נדרש לסוגיות אלו באמצעות בחינת המפגש בין הקולנוע והאנתרופולוגיה - הוא "הקולנוע האתנוגרפי". בתוך כך נעמוד על הביטויים השונים של ההוויה האנושית שעוצבו ופותחו בתחום; האמצעים בהם תווכו הזר והמוכר; האופנים בהם יוצגו סדר (ואי-סדר) חברתי; ותפיסות העולם האידיאולוגיות-מחקריות שהנחו את עבודת המצלמה.

בחינה זו תעשה לאור ההיסטוריה של הקולנוע האתנוגרפי, מאז שימש ככלי שליטה קולוניאלי-מערבי שביקש לשמר את התרבויות שהוא עצמו תרם להכחדתן, ועד למופעיו הפוסטמודרניסטים-ניסיוניים.

הסמינר ישלב מפגש תיאורטי-עיוני יחד עם צפייה בדוגמאות שונות מבית היוצר הריאליסטי, הסוריאליסטי, הקולנוע האישי, התצפיתי והסנסוריאלי. במסגרת זו נתנסה גם ביצירת טקסט חזותי אישי.

תיאוריות במוזיאולוגיה ואוצרות - 2 ש"ש

מרצים:

ד"ר דליה מרקוביץ'                     

דרישות קדם:

חובה להתמחות אוצרות

הסמינר יוקדש לאופנים, לתנאים ולהקשרים לאורם התגבשה פעולת האוצרות בעידן המודרני. בתוך כך נבחן את התפקידים החברתיים המשתנים המוטלים על כתפי האוצר; מעמדו בשדה האמנות והתרבות; הנחות היסוד המתודולוגיות המשמשות את מלאכתו ועולם המשמעויות המקופל בהן. ניתוח תהליך האוצרות כמארג סבוך של הקשרים המתווכים בין רעיון לתערוכה יערך גם לאור השינויים שחלו במושאי הייצוג, שיטות הייצוג וחללי התצוגה.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

השיח על אודות מעשה האוצרות ילוו בהתנסות מעשית בכתיבת עבודות מחקר אישית שתהווה בתורה בסיס לאצירת תערוכה עתידית.

סוג הקורס:  סמינר

מקונספט לתערוכה - סדנת אוצרות מתקדמת

מרצים:

ד"ר סיגל ברקאי

הקורס יאפשר לסטודנטים להגות תערוכה בדיונית על פי תחומי העניין שלהם ולהקים אותה מרמת הקונספט עד לרמת מודל מוקטן (מקט). התהליך כולל מספר שלבים: פיתוח רעיון, מציאת שם וכותרת, כתיבת: "הצהרת אוצר", בחירת אמנים, בחירת עבודות, ייצוג העבודות באופן דיגיטלי מודפס או וירטואלי, בניית דגם והתאמת העבודות לחלל. בנוסף, כוללת הסדנה 2 סיורים: במוזיאון ישראל ירושלים ובמוזיאון תל אביב לאמנות.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

מבוא לתיאוריות פרשניות ויישומן באוריינות חזותית (2ש"ס)

מרצים:

ד"ר איתן מכטר

הכרות מעמיקה עם תיאוריות פרשנות, הבנת ההיגיון הפנימי והנחות היסוד העומדים מאחורי הפרשנות. יצירת תשתית תיאורטית להבנת המעשה הפרשני ומערכת היחסים בין הקורא הטקסט והמחבר. רכישת מיומנות פרשנית לטקסטים מילוליים וחזותיים תוך זיהוי העמדה של הפרשן כיוצר
סמינריון בחירה
קורס סמסטריאלי