פרויקט גמר וסמינר חוגי

פרויקט הגמר
תואר שני "באוריינות חזותית" מחייב הגשה של פרויקט גמר המשלב תשתית מחקרית לצורכי יישום. פרויקט הגמר עוסק בהיבטים של אוריינות חזותית לקידום החינוך החזותי בתפיסותיו החברתיות והסביבתיות ופיתוח ההוראה/למידה בתחומי דעת שונים, תוך שילוב אמנויות ו/או אמצעים חזותיים. מכאן שניתנת העדפה לנושא שיש בו התמודדות עם קונטקסט של צרכים חברתיים וסביבתיים בזירות שונות של חינוך ויצירה. במסגרת זו מוצעים כיוונים שונים,

לדוגמה:

 • פרויקט יצירה חזותית בתחומי אמנויות העיצוב, אמנות פלסטית ומדיה, קולנוע ותקשורת, מוסיקה, אמנויות הבמה והמחול, ויישומו בסביבות בית הספר או זירת חינוך אחרת. 
 • פרויקט פיתוח מקורי של מערכת אמצעים חזותיים להוראת תחום דעת כלשהו. 
 • פרויקט של כתיבת תכנית לימודים והפעלתה באחד מתחומי היצירה החזותית או בתחומי דעת אחרים. התכנית יכולה להתבסס על דרכי הוראה באמצעות עקרונות משדה האוריינות החזותית ולהיות מופעלת במסגרת החינוך הפורמאלי או הבלתי פורמאלי.

סדנה לליווי פרויקט הגמר (4 ש"ס) 
פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התהליך הלימודי ומתבצע בהנחיה אישית. את פרויקט הגמר תלווה סדנה בהיקף של 4 ש"ס. הסדנה מתקיימת בחלקה הראשון בסמסטר קיץ (2 ש"ס) ובחלקה השני, בסמסטר הראשון של השנה השנייה ללימודים (2 ש"ס). הסדנה כוללת התוויה מתודולוגית של הפרויקט האישי, מעקב וליווי. ילובנו בה תהליכי הפיתוח, תגובש תכנית היצירה, ינוהל הליווי של תהליכי הביצוע, וייבחנו בה לעומק האפשרויות השונות ביישום מתודולוגיות. הסטודנטים ירכשו בה כלים לחקירת האספקטים השונים של העולם החזותי שיותאמו לצורכי עבודתם. את הסדנה ינחה צוות ובו ראש התכנית, מבכירי סגל התכנית ומומחים שיוזמנו מן החוץ.

סמינר חוגי - וסדנאות יצירה (תוספת של 4 ש"ס להיקף תכנית הקורסים בתכנית)
הסמינר החוגי נועד לשמש זירה להצגת תמונת מצב עדכנית ומסגרת דיון, חשיפה ויצירה אודות סוגיות העומדות בלב התכנית. בנוסף לארבעה מפגשי הסמינר החוגי, בכל שנה מתקיימים שלוש סדנאות יצירה וסיורים הנקשרים לנושאי התכנית. הסדנאות בהנחיית יוצרים רב-תחומיים, כגון, אורי דרומר, עמית דרורי, רוויטל איתן, כנרת נוי, תרצה ספיר, פרופ' יעקב שריר, שרון רשף ארמוני ויוצרים אורחים.

הסוגיות הנדונות בסמינרים החוגיים ובסדנאות היצירה עומדות בזיקה לקורסים הנלמדים, ובהם מתקיים החיבור בין השדה התיאורטי באוריינות חזותית ובביקורת תרבות לבין הוראה וחינוך, בין תיאוריה ליצירה.

לדוגמה:

 • מקומה של האוריינות החזותית ככלי ביקורתי בחינוך לצרכנות המדיה
 • היצירה החזותית בקהילה ותרומותיה לחינוך רב-תרבותי 
 • יצירה חזותית כערך מוסף לחינוך בתפישת הקיימות 
 • מקומה של אוריינות חזותית בבנייתם של סביבות וחומרי למידה 
 • גישות בניתוח ייצוגים חזותיים לאיתור וחשיפת סטריאוטיפים ושונות 
 • חשיבה מטפורית ואנלוגיות כבסיס לחשיבה יצירתית
 • מבעים חזותיים ככלי מחקר אתנו-ויזואליים; 
 • ויזואליזציה של מידע, ידע, למידה ועמדות
 • פרשנות כיצירה ויצירה כאמצעי פרשני