מרצים

סגל המרצים

אריה בורשטיין
ד"ר דנה - פריבך חפץ
ד"ר טל דקל
ד"ר מיטל שבת סימון
מיכל בן עמי
תמי ליברמן
ד"ר אלה באואר
ד"ר דורית ברחנא לורנד
הילה לולו לין
ד"ר אורנה יאיר
ד"ר בר-רומי פרלמן עדנה
ד"ר מכטר איתן
ד"ר פופובסקי מיכל
ד"ר קוסוי נטלי
ד"ר שלח יוכי
ד"ר מעין אמיר