תקצירי קורסים על פי חטיבות

להלן החלוקה לשלושת החטיבות במסלול אוריינות חזותית בחינוך:

חטיבה א' - לימודים כלליים בחינוך ובפיתוח הוראה/למידה

חטיבה ב' - היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים באוריינות החזותית

חטיבה ג' - לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית