אירוע חגיגי לרגל קבלת אישור מהמל"ג

אוריינות חזותית - אמנויות בחינוך לתואר שני M.Ed.
הפקולטה לאמנויות במכללת סמינר הקיבוצים

הנכם מוזמנים לאירוע חגיגי לרגל קבלת אישור מהמל"ג למסלול מחקרי בתוכנית אוריינות חזותית – אמנויות בחינוך לתואר שני M.Ed.
במסגרת סימפוזיון מחקרי סגל

יום ראשון, 1.3.15 בין השעות 16:00- 19:30
אודיטוריום קמפוס אמנויות, שושנה פרסיץ 3, ת"א

בתוכנית:

16:00- 16:30 התכנסות וכיבוד

16:30- 17:00 ברכות
פרופ' אסתר יוגב, רקטורית המכללה
ד"ר רבקה ודמני, ראש תכנון ופיתוח, הפקולטה לאמנויות
ד"ר סיגל ברקאי, ראשת התכנית אוריינות חזותית - אמנויות בחינוך M.Ed.
ד"ר מלכה בן פשט, מייסדת התוכנית אוריינות חזותית - אמנויות בחינוך M.Ed.

הצגת מחקרי סגל התוכנית:

17:00 - 17:40 ד"ר יוכי שלח, "היפוכים מגדריים בסדרות פרוצדורה משטרתית" - חקירה תחת פרשנות
מגיבה: ד"ר הדרה שפלן-קצב

17:40 - 18:20 ד"ר עדנה בר-רומי פרלמן, "מורות בישראל מצלמות עצמן בעבודה: סוגיות מגדריות ופרופסיונאליות בבחינה צולבת" - ניתוח סמיוטי משולב בשיטת ה- photo elicitation
מגיבה: ד"ר טלילה קוש-זוהר

18:20- 18:30 הפסקה

18:30 - 19:10 ד"ר סיגל ברקאי, "הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית"
חקר רפרטואר בגישה סוציו-סמיוטית מגדרית.
מגיב: ד"ר איתן מכטר

19:10- 19:30 תגובות ודיון

*המועצה להשכלה גבוהה אישרה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית