בקשה להעברת פעילות במרחב ההתבוננות - המרכז לפדגוגיה מתבוננת