לקראת הכשרת מורים אחרת – שולחן עגול שנערך בשיתוף מרכז אדווה ב- 23.11.11