חוברות מאמרים דו-לשונית "מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי"