תשלום שכר לימוד

שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

זמני מענה Whatsapp
ימים א'-ה' 08:30-15:30

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון/וואצאפ: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.

להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשפ"א. קראו בעיון את ההוראות ונהגו על פיהן בקפדנות.

פרוט והנחיות לאופני התשלום לעיצוב במה ,משחק ואוצרות

 

פרוט שכר לימוד

לימודי משחק - 17,950 ש"ח בסיס 7/20

לימודי עיצוב תפאורה ותלבושות -  19,200 ש"ח בסיס 7/20

לימודי אוצרות - 10,500 ש"ח בסיס 7/20  

כל הסכומים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן לפי בסיס יולי 2020 שפורסם באוגוסט 2020.


חזרה לתחילת העמוד


תשלומים נלווים (אגרות)

א. ביטוח תאונות אישיות            - 40   ש"ח (חובה)
ב.  שמירה מוסדית                   - 425  ש"ח (חובה) 
ג. דמי רווחה ואגודת סטודנטים - 375  ש"ח (ראה סעיף ג)

חיוב האגרות לגבי סטודנטים המשלמים לפי שעות יעשה על פי שעות הלימוד השבועיות בפועל, בהתאם לטבלא הבאה (למעט ביטוח תאונות אישיות אשר ישולמו במלואן):

שעות שבועיות שנתיות           אחוז תשלום אגרות
משעה  1-4      
משעה 5-6
משעה 7-12
משעה 13 ואילך
בטוח תאונות אישיות בלבד
33%
66%
100%

א. אגרת ביטוח תאונות אישיות
אגרת ביטוח תאונות אישיות נגבית מכל הסטודנטים הרשומים במכללה.
תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה

ב.  שמירה מוסדית
התשלום נקבע על ידי משרד החינוך וחל  על כל הסטודנטים.

ג.  דמי רווחה
דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון של שנת הלימודים ועד למועד זה בלבד. הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום יבוצע על ידי המכללה

עדכון לגבי סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון מפתיחת סמסטר ב'  ועד למועד זה בלבד.

הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום / קיזוז מיתרת חוב של הסטודנט יבוצע על ידי המכללה.

חזרה לתחילת העמוד


מקדמה על חשבון שכר לימוד

כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות

גובה המקדמה לסטודנטים בשנה א הינו 3000 ש"ח

יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון ולהסדיר התשלום.

כמו כן, ניתן למלא טופס ולשלם באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או תשלום במזומן.

סטודנט המעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה בפורטל הסטודנטים ללשונית דף חשבון ותחת כותרת הסדרים ימלא את הפרטים.

 או לחילופין ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il  עם שם ,ת.ז. ויתרת הפיקדון המדויק וישלח אליו שובר לתשלום בדואר לכתובת המעודכנת במכללה.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

לתשומת ליבך,
לסטודנט שבשנה שעברה שילם בהוראת קבע
המקדמה תגבה באופן אוטומטי מחשבון הוראת הקבע

 חזרה לתחילת העמוד


תשלום שכ"ל בהוראת קבע בבנק (ללא צורך לגשת לבנק)

הוראת הקבע תחוייב ב-7 תשלומים צמודי מדד החל מ- 16.10.20 בתאריך ה-16 לכל חודש.
סטודנטים לסמסטר ב' - הוראת הקבע תחוייב בין התאריכים 16.3.21-16.7.21 בחמישה תשלומים.

ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף
עליך להכנס להרשאות והוראות קבע, הקמת הרשאה לחיוב חשבון ,

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט בלבד (ולא של המשלם)
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך להכנס לפורטל הסטודנטים בלשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך לסמן את שורת שכר הלימוד, עליך ללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.

לחילופין, ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע (לטופס הרשאה)
יש לשלוח אלינו את ההרשאה למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס של מדור שכר לימוד 03-6903168

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

חזרה לתחילת העמוד


תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי (אינו תופס מסגרת)

יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, לסמן את שורת שכר הלימוד וללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.
ניתן לשלם ב- 1-7  תשלומים צמודי מדד, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש אפריל

לידיעתך, הוראת קבע באשראי היא רב שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לממשיכים ללמוד בשנים הבאות.

לתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון תחת כותרת תשלום אחד באשראי ולהמשיך על פי ההנחיות.
כמו כן, ניתן למלא טופס של כרטיס אשראי ולשלם באמצעות כרטיס אשראי את הטופס יש להעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס 03-6903168

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב

המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע בנקאית ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול.

להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר.

חזרה לתחילת העמוד
 

תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות

יש להדפיס את טופס ההרשאה של הקרן אליה את/ה שייכ/ת.

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - ארגון המורים (קרן השתלמות)

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - הסתדרות המורים (קרן השתלמות)

לתשומת ליבך, קוד מוסד הלימודים שיש למלא בטופס הרשאה הוא בהתאם למסלול הלימודים אליו אתה רשום:

לימודי תואר ראשון ולימודי הסבה – קוד מוסד 2161

למודי תואר שני – קוד מוסד 2162

לימודי תעודה – קוד מוסד 2160

סטודנט ששייך לארגון המורים בלבד ולומד קורס מקוון ימלא קוד 2163 בגין הקורס המקוון

סטודנט ששייך לארגון המורים בלבד ולומד בקורס רגיל ובנוסף קורס מקוון – ימלא 2 קודים בהתאם לסוג הלימודים (על הקורס המקוון ימלא - 2163, על הקורסים הרגילים – 2161 , 2610 , 2162)

את הטופס המקורי יש למלא, לחתום ולשלוח למחלקת חשבות במכללה - מדור שכר לימוד, בדואר : סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 ת"א.

על הסטודנטים  לשלם את התשלומים הנלווים, את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למייל של מדור שכ"ל   Scharlimud_skb@smkb.ac.il, או לברר במצב החשבון של הסטודנט בפורטל הסטודנטים.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.


חזרה לתחילת העמוד


תשלום ע"י גופים מממנים

תשלום שכר לימוד על ידי  ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים:
בעת מימון ע"י המוסד לביטוח לאומי יש להגיש למדור שכר לימוד טופס התחייבות מבטוח לאומי.
סטודנטים הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים ,יטפלו בהתחייבות ישירות מול מינהל הסטודנטים.
מנהל הסטודנטים יעדכן את המכללה.
את התשלומים הנלווים יש לשלם ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.

חזרה לתחילת העמוד

תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים לימודי משחק

נכון לעכשיו המכללה לא מוכרת לצורכי תשלום פיקדון ללימודי משחק

יש להכנס לאתר אגף והקרן לחיילים משוחררים  וכדי לממש את כספי הפיקדון יש למשוך "פיקדון קורונה".

 

חזרה לתחילת העמוד


תשלום שכר לימוד מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש עד ל-16.9.20

את הסכום המדויק ניתן לראות במצב החשבון האישי המופיע בפורטל הסטודנטים או לקבל ע"י פנייה למדור שכר לימוד  למייל : Scharlimud_skb@smkb.ac.il

כמו כן, ניתן לשלם באמצעות המחאה במשלוח בדואר לפקודת " סמינר הקיבוצים" (יש לרשום על ההמחאה "למוטב בלבד" ) או במזומן, או כרטיס אשראי

יש לצרף לתשלום שם ומספר ת.ז. של הסטודנט.
 

חזרה לתחילת העמוד

 

כתב התחייבות

לחצו כאן להורדת כתב התחייבות - תשפ"א


קבלות ואישורים על תשלום שכר לימוד

אישורים שונים
אישור שכר לימוד ומצב חשבון נמצאים לנוחותך בפורטל הסטודנטים

אישור שכר לימוד
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד

המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע נשלחות למייל האישי מספר ימים לאחר התשלום.
כל הקבלות המקוריות על התשלומים נשלחות למייל האישי של הסטודנט עם חיתום דיגיטלי.
בנוסף לכך העתקי קבלות  נמצאות במצב החשבון בפורטל הסטודנטים.


אנא שימרו על הקבלות.


חזרה לתחילת העמוד


כניסה לבחינות

סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.


חזרה לתחילת העמוד

 

בטוח תאונות אישיות

לגבי כל הסטודנטים במכללה, המכללה  מבוטחת בביטוח צד ג על כל פעילות הסטודנטים במסגרת המכללה .
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לכל הסטודנטים הלומדים לתואר, לסטודנטים בביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים" (הכוונה לסטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע) וזאת לפי החלטת הנהלת בית הספר להשתלמויות. תקופת הביטוח הינה לשנה אקדמית מלאה.
ביטוח זה מכסה נזקים מתאונות אישיות בגין תאונה שאירעה במסגרת הלימודים בלבד. הפרמיה לתשלום היא בסך 40 ש"ח לשנה ותשולם בנוסף  לגביית שכר הלימוד.
פרמיית ביטוח זו מקנה לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות במסגרת כל פעילותם במכללה, בדרך אליה או ממנה ומטעמה.

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה לדיקאנט הסטודנטים עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי סמנכ"ל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
את הפוליסה בשלמותה אפשר לראות בקישור בהמשך.
אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות לסמנכ"ל הכספים.
אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם על ידי הסטודנט, והוא יקבל את כספו חזרה מהביטוח.

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

 חזרה לתחילת העמוד