תשלום שכר לימוד

שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

זמני מענה Whatsapp
ימים א'-ה' 08:30-15:30

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון/וואצאפ: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.


להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשפ"א. קראו בעיון את ההוראות ונהגו על פיהן בקפדנות.

פרוט והנחיות לאופני התשלום ללימודי מכינה למחול ומכינה למשחק

 

גובה שכר לימוד

שכר לימוד מכינה למחול
תאריך פתיחת המכינה הינו 01.09.20

פרוט שכר הלימוד
מחיר המכינה הארוכה  – 8,500 ₪ בתוספת 40 ש"ח בטוח תאונות אישיות
מחיר המכינה הקצרה -  3,700 ₪
הסכום צמוד למדד לפי בסיס 07.2020 שמתפרסם באוגוסט 2020

שכר לימוד מכינה למשחק
תאריך פתיחת המכינה הינו 29.10.20
מחיר המכינה – 8,500 ₪  בתוספת 40 ש"ח בטוח תאונות אישיות
צמוד למדד המחירים לצרכן שמתפרסם ב-15.8.20 ומתעדכן מדי חודש.

לתחילת העמוד


תשלומים נלווים

בטוח תאונות אישיות מכינה למשחק ומכינה למחול

בטוח תאונות אישיות - 40 ₪

לתחילת העמוד 

 

מקדמה על חשבון שכר לימוד

כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות

יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון ולהסדיר התשלום.

כמו כן, ניתן למלא טופס ולשלם באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או תשלום במזומן.

סטודנט המעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה לפורטל הסטודנטים ללשונית דף חשבון ותחת כותרת הסדרים ימלא את הפרטים.

 או לחילופין ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il  עם שם ,ת.ז. ויתרת הפיקדון המדויק וישלח אליו שובר לתשלום בדואר לכתובת המעודכנת במכללה.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

לתשומת ליבך,
לסטודנט שבשנה שעברה שילם בהוראת קבע
המקדמה תגבה באופן אוטומטי מחשבון הוראת הקבע


לתחילת העמוד 

תשלום שכ"ל בהוראת קבע בבנק (ללא צורך לגשת לבנק)

מכינה למחול - הוראת קבע

הוראת הקבע תרד ב-5 תשלומים צמוד מדד החל מ- 16.10.20 ב-16 לכל חודש.

מכינה למשחק - הוראת קבע

הוראת הקבע תרד ב-7 תשלומים צמוד למדד החל מ- 16.10.20 ב-16 לכל חודש

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

ניתן להפעיל הוראת קבע דרך אתר הבנק שלך ללא צורך הגעה לסניף:

1.נכנסים לאתר הבית של הבנק בו פועל חשבונך ללשונית עובר ושב, בתפריט הוראות קבע לוחצים על "פתיחת הרשאה לחיוב חשבון" וממלאים:

קוד מוסד: 2121
אסמכתא: תעודת זהות של הסטודנט (גם אם המשלם אינו הסטודנט)
הרשאה: ללא מגבלות (במידה ותבחר במגבלות , וההרשאה לא תכובד תחויב בעמלת החזרה)

2.נכנסים לפורטל הסטודנטים. מקליקים על דף חשבון.

בוחרים בשנה הרלוונטית בחלק הימני העליון.
מקליקים על "הסדרי תשלום". לוחצים על "אייקון" עיפרון. ומקימים הסדר הוראת קבע.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך להכנס לפורטל הסטודנטים בלשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך לסמן את שורת שכר הלימוד, עליך ללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.

לחילופין, ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע (לטופס הרשאה)
יש לשלוח אלינו את ההרשאה למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס של מדור שכר לימוד 03-6903168

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

לתחילת העמוד 


תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי (אינו תופס מסגרת)

יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ל ללשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, לסמן את שורת שכר הלימוד וללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.
ניתן לשלם ב- 1-7  תשלומים צמודי מדד, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש אפריל.

לידיעתך, הוראת קבע באשראי היא רב שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לממשיכים ללמוד בשנים הבאות. .

לתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון תחת כותרת תשלום אחד באשראי ולהמשיך על פי ההנחיות.
כמו כן, ניתן למלא טופס של כרטיס אשראי ולשלם באמצעות כרטיס אשראי את הטופס יש להעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס 03-6903168

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב

המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע בנקאית ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול.

להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר.

לתחילת העמוד 

 

תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים

מכינה למחול

אם הינך נמנה על הזכאים על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ויש לזכותך בבנק פיקדון לצורך תשלום שכר לימוד, עליך לנקוט בצעדים הבאים:

1. יש לשלוח מייל למדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il בצרוף שם, מס' ת"ז ואת יתרת הסכום העדכנית העומדת לרשותך בפיקדון נכון להיום ולציין איזה סכום הינך מעוניין לממש מכספי הפיקדון.

2. שובר ישלח אלייך למייל האישי.

3. לתשלום השובר יש להיכנס לאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים (מצורף לינק בשובר) לאזור האישי ולפעול בהתאם להנחיות.

  • יש לבחור בשובר ידני
  • אין צורך לעדכן את מדור שכר לימוד בגין התשלום, הסכום יועבר לחשבון המכללה ישירות.

תחילת העמוד 
 

תשלום ע"י גופים מממנים

תשלום שכר לימוד על ידי  ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים:
בעת מימון ע"י המוסד לביטוח לאומי יש להגיש למדור שכר לימוד טופס התחייבות מבטוח לאומי.
סטודנטים הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים ,יטפלו בהתחייבות ישירות מול מינהל הסטודנטים.
מנהל הסטודנטים יעדכן את המכללה.
את התשלומים הנלווים יש לשלם ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.


לתחילת העמוד

 

תשלום שכר לימוד מראש

 מכינה למחול תשלום מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש בהמחאה לפקודת " סמינר הקיבוצים" עד ל-30.10.20.

מכינה למשחק תשלום מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש בהמחאה לפקודת " סמינר הקיבוצים" עד ל-30.11.20.

את יתרת שכר הלימוד יש לברר במחלקת חשבות או במצב החשבון האישי באתר (פורטל הסטודנטים).

לתחילת העמוד

 

בטוח תאונות אישיות

לגבי כל הסטודנטים במכללה, המכללה  מבוטחת בביטוח צד ג על כל פעילות הסטודנטים במסגרת המכללה .
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לכל הסטודנטים הלומדים לתואר, לסטודנטים בביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים" (הכוונה לסטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע) וזאת לפי החלטת הנהלת בית הספר להשתלמויות. תקופת הביטוח הינה לשנה אקדמית מלאה.
ביטוח זה מכסה נזקים מתאונות אישיות בגין תאונה שאירעה במסגרת הלימודים בלבד. הפרמיה לתשלום היא בסך 40 ש"ח לשנה ותשולם בנוסף  לגביית שכר הלימוד.
פרמיית ביטוח זו מקנה לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות במסגרת כל פעילותם במכללה, בדרך אליה או ממנה ומטעמה.

 

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה לדיקאנט הסטודנטים עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי סמנכ"ל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
את הפוליסה בשלמותה אפשר לראות בקישור בהמשך.
אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות לסמנכ"ל הכספים.
אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם על ידי הסטודנט, והוא יקבל את כספו חזרה מהביטוח.

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

לתחילת העמוד 
 

כניסה לבחינות

סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.

לתחילת העמוד 
 

קבלות על תשלום שכר לימוד

אישורים שונים
אישור שכר לימוד ומצב חשבון נמצאים לנוחותך בפורטל הסטודנטים

אישור שכר לימוד
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד

המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע ניתן לקבל יום לאחר התשלום במדור שכר לימוד.
אנא שימרו על הקבלות.

לתחילת העמוד