נוהל הפסקת לימודים

נוהל הפסקת לימודים-תשפ"א

הפסקת לימודים לסטודנטים חיצוניים מכינה למחול (ארוכה)

תחילת המכינה : 1.9.20

  • ביטול לימודים עד לתאריך 20.08.20 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכ"ל והמקדמה.
  • ביטול לימודים בין התאריכים 21.8.20 ל- 30.9.20 תזכה את הנרשם בשכר לימוד בלבד וללא המקדמה.
תאריך ביטול גובה החיוב
31.10.20-01.10.20 28% של שכ"ל
30.11.20-01.11.20 42% של שכ"ל
31.12.20-01.12.20 57% של שכ"ל
31.01.21-01.01.21 71% של שכ"ל
28.02.21-01.02.21 85% של שכ"ל
01.03.21  ועד סיום הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות


הפסקת לימודים לסטודנטים פנימיים (קצרה)

תחילת המכינה : 1.9.20

  • ביטול לימודים עד לתאריך 20.8.20 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכ"ל והמקדמה.
  • ביטול לימודים בין התאריכים 21.8.20 ל- 31.8.20 לא תוחזר מקדמה.

תאריך ביטול גובה החיוב
31.09.20-01.09.20 33% של שכ"ל
31.10.20-01.10.20 66% של שכ"ל
01.11.20  ועד סיום הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות

 

מכינה למשחק

הפסקת לימודים תעשה במחלקת מנהל לומדים באמצעות הודעה בכתב בלבד.

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים יחויב לשלם את מלא שכר הלימוד.
ניתן להודיע בפקס שמספרו 03-6901273
מייל של מנהל לומדים: MinhalLom.Skb@smkb.ac.il
חובה לוודא בטלפון מס' 03-6902332 שההודעה הגיע.

תאריך פתיחת המכינה הקובע הינו 29.10.20

אין החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לקורסים שמבוטלים ע"י המכללה.

תאריך ביטול לימודים חיוב שכ"ל חיוב אגרות
עד ל- 17.10.20 החזר מלוא התשלום ששולם  
18.10.20-30.11.20 לא תוחזר המקדמה  
01.12.20-31.12.20 33%  
01.01.21-31.01.21 50%  
01.02.21-28.02.21 66%  
01.03.21-31.03.21 83%  
01.04.21  ועד סיום הלימודים מלוא שכ"ל מלוא אגרות

 

נוהל הפסקת לימודים-תש"ף

הפסקת לימודים לסטודנטים חיצוניים מכינה למחול (ארוכה)

תחילת המכינה : 1.9.19

  • ביטול לימודים עד לתאריך 20.08.19 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכ"ל והמקדמה.
  • ביטול לימודים בין התאריכים 21.8.19 ל- 30.9.19 תזכה את הנרשם בשכר לימוד בלבד וללא המקדמה.
תאריך ביטול גובה החיוב
31.10.19-01.10.19 28% של שכ"ל
30.11.19-01.11.19 42% של שכ"ל
31.12.19-01.12.19 57% של שכ"ל
31.01.20-01.01.20 71% של שכ"ל
28.02.20-01.02.20 85% של שכ"ל
01.03.20  ועד סיום הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות

 

הפסקת לימודים לסטודנטים פנימיים (קצרה)

תחילת המכינה : 1.9.19

  • ביטול לימודים עד לתאריך 20.8.19 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכ"ל והמקדמה.
  • ביטול לימודים בין התאריכים 21.8.19 ל- 31.8.19 לא תוחזר מקדמה.
תאריך ביטול גובה החיוב
30.09.19-01.09.19 33% של שכ"ל
31.10.19-01.10.19 66% של שכ"ל
01.11.19  ועד סיום הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות

 

מכינה למשחק

הפסקת לימודים תעשה במחלקת מנהל לומדים באמצעות הודעה בכתב בלבד.

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים יחויב לשלם את מלא שכר הלימוד.
ניתן להודיע בפקס שמספרו 03-6901273

מייל של מנהל לומדים: MinhalLom.Skb@smkb.ac.il
חובה לוודא בטלפון מס'  03-6902332 שההודעה הגיע.

תאריך פתיחת המכינה הקובע הינו 31.10.19

אין החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לקורסים שמבוטלים ע"י המכללה.

ביטול לימודים חיוב שכ"ל חיוב אגרות
עד ל- 15.10.19 החזר מלוא התשלום ששולם  
16.10.19-30.11.19 לא תוחזר המקדמה  
01.12.19-31.12.19 33%  
01.01.20-31.01.20 50%  
01.02.20-28.02.20 66%  
01.03.20-31.03.20 83%  
 01.04.20 ועד סיום הלימודים מלוא שכ"ל  מלוא אגרות