הסדר תשלום כללי

להלן שני השלבים להסדרת התשלום:

1. תשלום מקדמה - 1500 ש"ח

יש לפנות לפורטל הסטודנט,  ללשונית דף חשבון -  תשלום אחד באשראי ולהסדיר התשלום.

סטודנט המעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il עם שם ,ת.ז. ויתרת הפיקדון המדויק וישלח אליו שובר לתשלום בדואר לכתובת המעודכנת במכללה.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

לתשומת ליבך,
לסטודנט שבשנה שעברה שילם בהוראת קבע
המקדמה תגבה באופן אוטומטי מחשבון הוראת הקבע

כמו כן, ניתן למלא טופס לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או תשלום במזומן.

2. הסדרת תשלום שנתי

לאופני התשלום

את התשלום יש להסדיר עד שבועיים מיום קבלתך ללימודים.

לפניות וברורים ניתן לפנות למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il