נוהל הפסקת לימודים

 

נוהל הפסקת לימודים תשע"ט

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218, או למייל Ofra.Ronen@smkb.ac.il.  
לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו  14/10/18

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 14/9/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 15/9/2018 ועד תאריך 11/10/2018, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 12/10/2018 ועד תאריך 12/11/2018, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 13/11/2018 ועד 12/12/2018, תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא.                                         
 • במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 13/12/2018 ואילך,  יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

 

נוהל הפסקת לימודים לסמסטר ב':
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בסמסטר ב' הינו 24.2.19

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים.

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד תאריך 7/2/2019, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 8/2/2019 עד תאריך 21/2/2019, לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 22/2/2019 ועד תאריך 10/3/2019, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 11/3/2019 ועד תאריך 25/3/2019, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מתאריך 26/3/2019 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

התאריך הקובע לפתיחת סמסטר קיץ הינו 28/6/19

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 13/6/2019, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 14/6/2019 ועד תאריך 27/6/2019, יחוייב ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 28/6/2019 ועד תאריך 12/7/2019, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 13/7/2019 ועד תאריך 27/7/2019, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מתאריך 28/7/2019 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה - תבוטל ההנחה/המלגה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים
 

לתכנית הנפתחת בתאריך 16/11/2018

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד תאריך 15/10/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 16/10/2018 עד תאריך 15/11/2018, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 16/11/2018 ועד תאריך 15/12/2018, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 16/12/2018 ועד תאריך 15/1/2019 תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא.                                         
 • במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 16/1/2019 ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.
 •  

לתכנית הנפתחת בתאריך 29/11/2018

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד תאריך 28/10/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 29/10/2018 עד תאריך 28/11/2018, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 29/11/2018 ועד תאריך 28/12/2018, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 29/12/2018 ועד תאריך 28/1/2019 תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא.                                         
 • במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 29/1/2019 ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

 

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בין השעות: 08:00 - 12:15
ימים א' ו-ג' בין השעות: 13:45 - 15:00
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני

ימים ב', ד', ה' בין השעות: 13:00 - 16:00

טלפונים מדור שכר לימוד :
03-6902342
03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.

scharlimud_skb@smkb.ac.il