נוהל הפסקת לימודים

נוהל הפסקת לימודים תשפ"א

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, למייל  MinhalLom.blmt@smkb.ac.il או לפקס שמספרו 03-6901218. 

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול לימודים.

עבור תכניות הנפתחות בתחילת שנת הלימודים:
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו 25/10/2020

מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום של מלוא/חלקו של שכר הלימוד,  בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.1. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד חודש לפני תחילת הסמסטר תזכה את הנרשם בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.2. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך החודש לפני תחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.3. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מיום תחילת הסמסטר ובמהלך החודש הראשון, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא והאגרות.

1.4. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך החודש השני לסמסטר תחייב את הלומד ב- 30% משכר הלימוד המלא והאגרות. 

1.5. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך החודש השלישי לסמסטר תחייב את הלומד ב- 50% משכר הלימוד המלא והאגרות.   

1.6. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך החודש הרביעי לתחילת שנת הלימודים תחייב את הלומד ב- 80% משכר הלימוד המלא והאגרות                      

1.7. במקרה של הפסקת לימודים החל מהחודש החמישי לתחילת שנת הלימודים ואילך,  יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

1.8. אגרת בטוח תאונות אישיות תחוייב במלואה החל מהיום הראשון ללימודים

1.9. סטודנטים המפסיקים לימודיהם במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלו הנחה, תתבטל ההנחה.

עבור תכניות הנפתחות בסמסטר ב':
התאריך הקובע לפתיחת סמסטר ב' הינו 28/2/2021
מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום של מלוא/חלקו של שכר הלימוד,  בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.10. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד חודש לפני תחילת הסמסטר, תזכה את הנרשם בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.11. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך החודש לפני תחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.12. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מיום תחילת הסמסטר ובמהלך החודש הראשון, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא והאגרות.

1.13. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך החודש השני לסמסטר, תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא והאגרות.                                         

1.14. במקרה של הפסקת לימודים החל מהחודש השלישי לסמסטר  ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

1.15. אגרת בטוח תאונות אישיות תחוייב במלואה החל מהיום הראשון ללימודים

1.16. סטודנטים המפסיקים לימודיהם במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלו הנחה, תתבטל ההנחה.


עבור תכניות הנפתחות בסמסטר קיץ:
התאריך הקובע לפתיחת סמסטר קיץ הינו 1/7/2021
מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום של מלוא/חלקו של שכר הלימוד,  בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.17. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד חודש לפני תחילת הסמסטר, תזכה את הנרשם בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.18. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך החודש לפני תחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.19. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מיום תחילת הסמסטר ובמהלך השבועיים הראשונים תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא והאגרות.

1.20. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך המחצית השניה של החודש הראשון לתחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 50% משכר הלימוד המלא והאגרות .                                         

1.21. במקרה של הפסקת לימודים החל מהחודש השני לתחילת הסמסטר ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

1.22. אגרת בטוח תאונות אישיות תחוייב במלואה החל מהיום הראשון ללימודים

1.23. סטודנטים המפסיקים לימודיהם במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלו הנחה, תתבטל ההנחה.
 

עבור התכניות הסמסטריאליות:
"תומך קבלת החלטות בשכר" ו- "קורס גישור" הנפתחות בסמסטר א':
התאריך הקובע לפתיחת סמסטר א' הינו 25/10/2020
מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום של מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.24. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד חודש לפני תחילת הסמסטר, תזכה את הנרשם בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.25. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך החודש לפני תחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.26. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מיום תחילת הסמסטר ובמהלך השבועיים הראשונים תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא והאגרות.

1.27. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך המחצית השנייה של החודש הראשון לתחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 50% משכר הלימוד המלא והאגרות .                                         

1.28. במקרה של הפסקת לימודים החל מהחודש השני לתחילת הסמסטר ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

1.29. אגרת בטוח תאונות אישיות תחוייב במלואה החל מהיום הראשון ללימודים

1.30. סטודנטים המפסיקים לימודיהם במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלו הנחה, תתבטל ההנחה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול לימודים.

 

עבור הקורסי "סטטיסטיקה" הנפתחים ב- 18/12/2020, 14/5/2021
 מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום של מלוא/חלקו של  
 שכר הלימוד,  בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.31.  הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד חודש לפני תחילת הקורס, תזכה את הנרשם בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.32. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך החודש לפני תחילת הקורס, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.33. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מיום תחילת הקורס ובמהלך השבועיים הראשונים תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא והאגרות.

1.34. הודעה בכתב על הפסקת לימודים לאחר שבועיים מתחילת הקורס , תחייב את הלומד ב- 50% משכר הלימוד המלא והאגרות .                                         

1.35. במקרה של הפסקת לימודים החל מהחודש השני לתחילת הקורס ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול לימודים.

 

 

שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' בין השעות:
08:00 - 12:15
ימים א' ו-ג' בין השעות:
13:45 - 15:00
בערבי חג ובימי שישי אין
קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים ב', ד', ה' בין השעות: 13:00 - 16:00

טלפונים מדור שכר לימוד 
03-6902342
03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

הרשמה אונליין