הסדרי תשלום לימודי תעודה

להלן שני השלבים להסדרת התשלום לתש"פ

1. כתב התחייבות

את כתב ההתחייבות לתש"פ ימלאו רק סטודנטים שנה א ויחתמו עליו.

יש לציין את אופן התשלום ,לחתום ולשלוח למדור שכר לימוד במייל  scharlimud_skb@smkb.ac.il

2. הסדרת תשלום שנתי

לאופני התשלום

לפניות וברורים ניתן לפנות למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il


 

להלן שני השלבים להסדרת התשלום לתשע"ט

1. כתב התחייבות

את כתב ההתחייבות לתשע"ט ימלאו רק סטודנטים שנה א ויחתמו עליו.

יש לציין את אופן התשלום ,לחתום ולשלוח למדור שכר לימוד במייל  scharlimud_skb@smkb.ac.il

2. הסדרת תשלום שנתי

לאופני התשלום

לפניות וברורים ניתן לפנות למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il