הסדרי תשלום לימודי תעודה

להלן שני השלבים להסדרת תשלום תשפ"א

1. כתב התחייבות
את כתב ההתחייבות לתשפ"א ימלאו רק סטודנטים שנה א ויחתמו עליו.
יש לציין את אופן התשלום ,לחתום ולשלוח למדור שכר לימוד במייל  scharlimud_skb@smkb.ac.il

2. הסדרת תשלום שנתי
לאופני התשלום
לפניות וברורים ניתן לפנות למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac. או לוואצאפ: 03-6902342

 

להלן שני השלבים להסדרת התשלום לתש"ף

1. כתב התחייבות
את כתב ההתחייבות לתש"פ ימלאו רק סטודנטים שנה א ויחתמו עליו.
יש לציין את אופן התשלום ,לחתום ולשלוח למדור שכר לימוד במייל  scharlimud_skb@smkb.ac.il

2. הסדרת תשלום שנתי
לאופני התשלום
לפניות וברורים ניתן לפנות למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il