התכנית הבינתחומית לטיפול שטח

הרשמה אונליין

INTERDISCIPLINARY ECO-ENCOUNTER THERAPY PROGRAM
לימודי טיפול מבוסס מסע    Expedition Based Therapy

בשיתוף: עמותת ענב – הזדמנות לשינוי   ǀ  צוות שביל  ǀ  ביה''ס לסיוע הומניטארי בישראל ISHA  ǀ עמותת נתן לסיוע הומניטארי בינלאומי

 התכנית מוכרת ע''י איגוד האתגר והלמידה החווייתית בישראל ACEE

לימודי תעודה, תכנית דו-שנתית
ראשי התכנית:     
דוד מיכאלי MPH, שאולי לב
ייעוץ פדגוגי:        ד"ר יעל צורן
רכזת התכנית:     יפעת לוי

בצוות המורים: דוד מיכאלי, שאול לב, ישראל טאובר, עינב לוי, גיא איילון,  יפעת לוי, עיינה סופר, ניסים סמדג'ה, ענת רפאל, נעמי זווארו, עמית שריג, לאון נירנבלט, אור יחזקאלי, עאדל אלוואלידי, יהלי שר-שלום ועוד.

 "לצאת החוצה כדי להיכנס פנימה"

רקע:

היחסים בין המרחב האורבאני לשטח הפתוח משנים סביבה, שפה ותרבות וגורמים לתופעות של איבוד משמעות, הקצנה, ניתוק, אלימות ופגיעה חברתית וסביבתית.
השימוש ביחסי הגומלין בין סביבה לאדם למטרות טיפול והתפתחות מחייב ידע מזוויות ראייה שונות ויכולת למענה בינתחומי עבור פתרונות משולבים ליחידים, קהילות וסביבות.
טיפול שטח מספק מענה משולב של טיפול וניהול כהתערבות ממוקדת ביחסי מקום ואדם ושילובם ברצף הקיומי, הטיפולי והחינוכי.

על התכנית:

התכנית מכשירה לעבודה טיפולית-חינוכית בסביבות ומצבים משתנים, תוך דגש על פיתוח אוטונומיה וגמישות מחשבתית והתנהגותית. התוכנית עוסקת בהיבטים פילוסופיים, אמנותיים וחברתיים של אמונה, התנהגות ולמידה. בוחנת התנהגות באמצעות מצבי אמת בשטח הכוללים התמודדות ומקנה דרכי ראיה וכלים לטיפול בתנאי קיצון (Eco-encounter Psychotherapy) הנדרשים במצבי אתגר, דחק, חירום ואסון ובמצבי תודעה משתנים.

התכנית מתמקדת בפיתוח יכולת של "תפיסת מצב רב-ממדית", שיווי משקל דינמי וחוסן. יכולת זו מאפשרת למקבל ההחלטות ליצור מענה הולם המותאם לו, למצב ולאחרים.

תכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע בטיפול וחינוך שטח. באמצעות טיפול שטח יוכלו אנשי מקצוע לתרום ולספק אפשרויות חדשות לטיפול, חינוך, שיקום ולתת מענה ייחודי לאוכלוסיות מגוונות בקהילה ובחברה.

מטרות התכנית:

 • פיתוח דרכי ראייה.
 • הכרת גישות ומודלים לטיפול, חינוך וניהול בשטח.
 • הכשרה להתערבויות שטח באוכלוסיות וקהילות.
 • פיתוח יכולות של אוריינות סביבתית, מנהיגות, ניהול משברים.
 • פיתוח ועידוד צוותי התערבות ייעודיים.

התכנית מורכבת מ- 4 רבדים:
א. תאוריות ושיטות טיפול בטיפול שטח (ניהול שטח, פדגוגית שטח, טיפול שטח, הנחית קבוצות שטח)
ב. בסיס ידע רלוונטי מתחום הפסיכולוגיה (מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכופתולוגיה, יחסי מטפל מטופל)
ג. למידה התנסותית: קורסים מעשיים (קמפוסים - Expedition based study) המאפשרים לסטודנטים התנסות, עיבוד ויישום הידע התאורטי
ד. עבודה מעשית: במסגרות רווחה, חינוך, הומניטריה – (באחריות הלומד)

 
אודות טיפול שטח:
טיפול שטח עושה שימוש טיפולי בכלים סביבתיים: מרחב פתוח, תנועה, התמודדות ובחירות בשילוב עם כלי ניהול, טיפול והנחיית קבוצות בכדי להפעיל מצבים רגשיים - נפשיים שונים ולטפל בהם.
תהליכי ההתמודדות, שהינם חלק מהחשיפה לסביבה ותהליך ההסתגלות, מאפשרים גילוי כוחות וחוסן הנפשי של האדם על מנת שיוכל להתמודד טוב יותר עם זיכרונותיו, יכולותיו ועם מצבי חיים שונים כגון: קונפליקטים, מעברים, אבדן ועוד.
שפת טיפול שטח כוללת טכניקות עבודה שאינן מילוליות וטכניקות מילוליות, מתייחסת לתכנים מודעים ושאינם מודעים ומהווה מנוף והשראה להתחדשות והתחזקות.

 תאוריות ואסכולות מרכזיות בטיפול שטח:
 ECO-ENCOUNTER THERAPY 
טיפול שטח – עיקר תכנית הלימודים
תהליך התרפיה מבוסס על התמודדות כמחולל ראשי של תהליכים התפתחותיים עם הרגשות הבסיסיים ביותר. התהליך עושה שימוש במצבי אמת אינו מתמקד בביטוי מילולי אלא בתגובות, תחושות ורגשות.

 • תהליך ההתמודדות בטיפול שטח, נותן למטופל ולמטפל מרחב וכלים להציף תגובות ולהגיע לאותן תחושות פנימיות כך שתהליך ההתמודדות הינו תהליך הריפוי עצמו.
 • על פי גישה זו, התהליך הטיפולי העמוק שבמרכזו ההתמודדות, כמעט ואינו דורש התערבות מילולית.

Eco-therapy  אקו-תרפיה  (מופיע כקורס בתכנית הלימודים)
תהליך המשלב פסיכותרפיה ויצירה (טבע כמטאפורה). גישה זו משלבת בין הכלים הטיפוליים של הפסיכותרפיה והכלים האמנותיים. באופן טיפול זה, היצירה האמנותית על השלכותיה הסמליות הלא מודעות ויחסי העברה והעברה נגדית כפי שמתהווים בשטח, הינם הבסיס לשיחה טיפולית. ההדהוד, המילוי והשיקופים המילוליים אותם עושה המטפל, חיוניים בגישה זו.

 דוגמאות של כלים ושיטות המיושמים בטיפול שטח  (חלקי): 

 • חשיפה לחומר אורגני – להסדרת שעון ביולוגי
 • הליכה מתמשכת משותפת של מטפל ומטופל או מטפל וקבוצה
 • ניווט מונחה - לתרגול התמצאות ופיתוח אוריינות
 • פעולת השיטוט החופשי – (Walkabout) – לתהליכי ונטילציה והבשלה
 • אפשרות מצבית (סופרפוזיציה) – לתרגול בחירה
 • דרכי התמודדות אישיות - להכרות מעמיקה עם עולמו הרגשי של המטופל
 • שימוש במצבי אמת כמצע לדיון בתוך הטיפול
 • חוזה המשתתף - שימוש בהסכמות כמצע לדיון בתוך הטיפול
 • גרייה חושית – להרחבת מנעד גופני ורגשי
 • הכנת מזון - כתרגול של מגע ושיתוף
 • שימוש ברב-תפקודיות בתוך ההליך הטיפולי – לשינוי תיוג ודימוי אישי
 • התמקדות ופיתוח פרטים מתוך מצב אמת ויצירת מצב חדש הנובע ממנו
 • ריבוי מנחים (MTS) – צוות טיפולי ועד קהילה מטפלת לגמישות ואוטונומיה מרביות במצבים בשטח

 *תכני הלימוד ומסגרת התכניות נתונים לשינויים

 תחומי עיסוק:
חינוך:

1- הנחיית קבוצות שטח מבוססת חינוך
2- תכנון, הפקה וביצוע של תכניות התערבות חינוכיות-טיפוליות לבתי ספר
3- תכנון, הפקה והובלה של תכניות טיפול וחינוך שטח לנוער ומבוגרים
4- הדרכה

רווחה:
1- הפעלה של טיפול שטח קבוצתי עבור שירות חסות הנוער במשרד הרווחה
2- הפעלה של טיפול שטח קבוצתי עבור שירותי המבחן לנוער ומבוגרים במשרד הרווחה

טיפול פרטי:

 • הפעלת "קליניקת שטח" הנותנת שירות ליחידים וקבוצות במגזר הפרטי

סיוע הומניטארי:

 • השתלבות בצוותים למתן סיוע הומניטארי 

בתכנית 20 קורסים.  סה''כ 1050 ש"א בשנתיים:

חלק 1: תיאוריה 465 ש'"א

ניהול שטח

1- התמצאות וניווט
2- עקרונות בניהול שטח
3- נהלים ותקנות
4- פעולה הומניטרית א

פדגוגית שטח

5- עקרונות בפדגוגית שטח
6- העמדה הפנימית
7- האימון אישי

טיפול שטח

8- טיפול שטח ואוריינות סביבתית א
9- טיפול שטח ואוריינות סביבתית ב
10- טיפול שטח ואוריינות סביבתית ג
11- טיפול שטח וזיכרון
12- יחסי מטופל מטפל
13- פסיכופתולוגיה

הנחית קבוצות שטח

14- הנחית קבוצות שטח א
15- הנחית קבוצות שטח א
16- פעולה וסביבה

 

 חלק 2: למידה התנסותית בשטח 420 ש"א:
             16 ימי לימוד בשטח ב 4 פעימות

17- קמפוס התמצאות
18- סמינר אקו-תרפיה
19- קמפוס נדידה ומקום
20- קמפוס קהילה נודדת

 

 חלק 3: לימודי התמחות 135 ש"א  (באחריות הלומדים):
                                                                סה"כ: 1,050 ש"א

 חובת השלמה: לימודי מבוא בפסיכולוגיה:   90 ש"א:
פטורים מההשלמה מי שיציגו אישור שסיימו אותם בהצלחה

מבוא לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה התפתחותית


קהל היעד:

 • התכנית מיועדת למטפלים/ות, מחנכים/ות ומנחים/ות המעוניינים לעדכן את סל הכלים הטיפוליים שלהם למצבי אמת של שטח והתמודדות ולפתח מנהיגות טיפולית-חינוכית.
 • לבעלי/ות ניסיון שטח המעוניינים להתפתח ולהתמחות בתחום הטיפול וההנחיה.
 • לאנשי ונשות ארגוני סיוע הומניטארי ופיתוח בינלאומי המעוניינים להתמחות בגישה בינתחומית משולבת לטיפול וניהול.
 • לבעלי ניסיון חיים רלבנטי המעוניינים למקצע את ניסיונם באמצעות תהליך של התפתחות אישית במסגרת קבוצתית מאתגרת ותומכת.

 מסגרת הלימודים:
התכנית מתקיימת בימי חמישי בשעות 19:15-12:15

היקף שעות התוכנית לחינוך וטיפול שטח תש"ף:

  שנה א' שנה ב' סה"כ
שעות עיוניות בכיתה 241 224 465
התנסות שטח (9 ימים שנה א' + ) 260 160 420
פרקטיקום: השתתפות בקבוצות טיפול שטח 90 75 165
סה"כ היקף לימודים בתכנית 591 459 1050


 דרישות קבלה:

 • עדיפות לבעלי תואר ראשון ומעלה.
 • ראיון אישי.
 • נדרשים קורסי קדם בנושאים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה 30 ש', פסיכולוגיה התפתחותית 60 ש'. 
  מועמד שהתקבל לתכנית ללא קורסים אלו חייב ללמוד אותם בסמינר במהלך שנה''ל הראשונה.

 

הערות:

התכנית נפתחת אחת לשנתיים. ההרשמה למחזור השמיני נפתחת בפברואר 2019. מספר המקומות מוגבל.

למסיימים תינתן תעודת בוגר התכנית הבינתחומית לטיפול שטח בהיקף של 1050 שעות של סמינר הקיבוצים והמכון ללימודי שטח.

בוגרי התכנית יוכלו להשתלם בעלות מופחתת בטיפול בתנאי קיצון במסגרת השתלמויות ביה''ס לסיוע הומניטארי בישראל ISHA.  

לבוגרי התכנית תינתן עדיפות בהשתלבות בגופים הבאים: המכון ללימודי שטח, עמותת ענב - צוות שביל, עמותת נתן – לסיוע הומניטרי בינלאומי.

 

 

 

שנת הלימודים בבית הספר ללימודים מתקדמים נפתחת ב 25.10.20.

 

לקבלת מידע נוסף, אנא מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם:

* שדות חובה מסומנים בכוכבית

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

הרשמה אונליין