כתבות ומחקרים

כתבה בעיתון עם טליה ספרא על תוכנית הלימודים בסמינר הקיבוצים

סיפור מקרה מתוך עבודתה של טליה ספרא מתוך אתר "רופאי חלום"