קורסים לצבירה לתואר שני לעובדי הוראה

שם הקורס – תשפ"א שם המרצה סמסטר יום לימודים ושעות תאריך פתיחה תאריך סיום
משפחה ובית הספר-הון משפחתי בהקשר חברתי ד"ר אדם הישראלי א' ד'  16:00-17:30 28.10.20 20.01.21
משלים קיומיים פרופ' שי פרוגל ב' א'  12:15-13:45 28.02.21 13.06.21