יחד מורים

תכנית הכשרה למתנדבים במערכת חינוך - בשיתוף עם משרד החינוך

תכנית הכשרה ייחודית הכוללת את המידע העדכני ביותר בתחום החינוך, ומכשירה את העמיתים לשמש כתומכי הוראה במערכת החינוך.
היקף ההתנדבות: שעתיים בשבוע, בהתאם לתחומי הדעת בה מעוניינים המתנדבים לעסוק. לאחר ההכשרה מתבצעת השמה בבתי הספר וניתן ליווי אישי במהלך תקופת ההתנדבות.
"יחד מורים" פועלת זו השנה התשיעית, ובוגרי התכנית מביעים תחושת סיפוק ומשמעות מעשייתם החינוכית.
אופי ההתנדבות: המתנדבים מוכשרים להיות תומכי הוראה. הם יכולים ללמד בשיתוף עם מורי הכיתה, יכולים ללמד קבוצות קטנות של תלמידים, להציע יוזמות משלהם לבית הספר ועוד.

עקרוות התכנית

 • תכנית ההכשרה מגוונת מבחינה מתודית, וכוללת הרצאות, סדנאות ודיונים, בצד למידת עמיתים, למידה פרויקטלית, העשרה מקוונת וליווי אישי
 • התכנית כוללת קורס בן עשרה מפגשים שבועיים לקבוצת ההכשרה, תשתית מתוקשבת הנמשכת גם בתום הקורס, חמִשה מפגשים המתקיימים בקבוצות קטנות ומאפשרים תיאורי מקרה ותרגול יישומי, ובנוסף לכך ניתן גם ייעוץ פרטני
 • את הקורס מלווה מרצה מוביל והוא משלב מרצים אורחים מהאקדמיה ומשדה החינוך.  במהלך הקורס מתקיים סיור במוסד חינוכי מוביל
 • הקורס מזמן למידה תיאורטית, כולל חדשנות פדגוגית וכרוך בהתנסות מעשית
 • הקורס מאפשר היכרות עם המערכת החינוך ועם תהליכים בית ספריים, ומעניק ידע נדרש בתחומים הנוגעים לתלמידים ולמורים כאחד
 • תהליך ההכשרה מייחד מקום גם לעולמות הידע ולחותם האישי של המתנדבים עצמם. אנו מאפיינים את סגנון ההוראה האישי של המתנדבים, מנסחים ערכים מנחים ואת תפיסתם החינוכית
 • ההכשרה כוללת הכנה למארג העשייה הבית ספרית בו משתלבים המתנדבים, במכוונות להגיע לעבודה סינרגטית עם המורים 

תכני הקורס

 • מערכת החינוך - רקע על תהליכים מערכתיים, תיאור יעדי משרד החינוך, חדשנות חינוכית
 • פדגוגיה - עקרונות יסוד מעולם הפדגוגיה בתחומים שונים, כמו: מוטיבציה, משוב מקדם למידה, רלוונטיות, פדגוגיה חיובית, אמפתיה, שיטות חדשניות בהוראה ושילוב טכנולוגיה בחינוך
 • ידע דיסציפלינרי - מפגשים ייעודיים העוסקים בהוראת תחומי דעת ספציפיים, כמו מתימטיקה, אוריינות, מדעים, אנגלית ועוד
 • התנסות וסימולציה - כלים יישומיים, מתודות הנחייה ועבודה פרטנית, התנסות מעשית, למידת עמיתים ותרגול במרכז הסימולציה במכללה

היקף התכנית: עשרה מפגשים, בני ארבע שעות אקדמיות כל אחד, בימי א' בין השעות 16:00-20:00, אחת לשבועיים במכללת סמינר הקיבוצים.
תאריכים: 05.11.17, 19.11.17, 03.12.17, 24.12.17, 07.01.18, 21.01.18, 04.02.18, 18.02.18, 04.03.18, 18.03.18

משך והיקף ההתנדבות:
המתנדבים יתבקשו לפנות שעתיים בשבוע מעבודתם לצורך ההתנדבות, ויידרשו להתחייבות של שנת לימודים אחת לפחות.

לפרטים נוספים:
עפרה מקובר oframakover@gmail.com 054-4650664
נעמי בן נון  054-5444109 Noami_b@inter.net.il
דרורה מלכיאל drora12@bezeqint.net 050-5965499
נילי לֵן nililen@013net.net 054-5755634

להרשמה:
ההרשמה נסגרה
. למעוניינים ניתן לפנות למייל  Hadar.CarmiAlon@smkb.ac.il