מבנה שנת הלימודים תשע"א

תחילת סמסטר א' 25.10.09
סיום סמסטר א' 29.01.10
תחילת סמסטר ב' 21.02.10
חופשת פורים 28.02.10
חופשת פסח 25.03.10 - 06.04.10
יום הזיכרון ויום העצמאות 19.04.10 - 20.04.10
חופשת שבועות 18.05.10 - 19.05.10
סוף סמסטר ב' 18.06.10

 בקורסים מסוימים יתקיימו לימודים, סיורים וסדנאות לפני תחילת שנת הלימודים או במהלך החופשות.

 

הלומדים יקבלו הודעה על כך מראש.

 

בחלק מן התכניות ייתכן שמועדי תחילת / סיום הקורסים יהיו שונים. הודעה על כך תימסר מראש.

 

הנהלת המכללה רשאית לעשות שינויים קלים במועדי החופשות ובמערכת השיעורים, בהתאם לשיקול דעתה