מבחני שליטה במיומנויות מחשב לסטודנטים במסלול להכשרת אקדמאים

 

סטודנטים במסלול הכשרת אקדמאים להוראה במכללת סמינר הקיבוצים מחויבים בשליטה במיומנויות מחשב בסיסיות כחלק מלימודי התשתית לתעודת הוראה. סטודנטים שאינם שולטים במיומנויות מחשב, נדרשים להשתבץ ללימודים בקורס מיומנויות מחשב בסמסטר הראשון ללימודים.

לפני תחילת הלימודים, סטודנטים יכולים לקבל פטור מלימודי הקורס ב"מיומנויות מחשב", על סמך לימודים קודמים או על סמך הוכחת שליטה בסיסית במיומנויות המחשב על ידי קבלת ציון 80 ומעלה בבחינת השליטה במיומנויות מחשב.

המבחן נערך בסביבת אופיס 2016 ווינדוס 10.

משך הבחינה הינו כשעה ו-45 דקות.

בסמסטר ב' של הלימודים מתקיים קורס בסיסי ב"מיומנויות מחשב" בתשלום, אותו צריכים ללמוד:
סטודנטים שאינם מתמצאים במיומנויות מחשב; או סטודנטים שלא עברו בהצלחה את הבחינה (ציון 80 ומעלה); או סטודנטים שלא התייצבו לבחינה במועד שנקבע / שנרשמו אליו.
אי הצגת פטור או אי השתתפות בקורס ב"מיומנויות מחשב" יעכב את מתן הזכאות לתעודת הוראה.

מבחני המיון נערכים סמוך לפתיחת שנת לימודים או פתיחת סמסטר.

סטודנטים עם התאמות נדרשים להצטייד באבחון או אישור. תינתן תוספת של עד 30 דקות.

בכל שאלה בעניין הבחינה יש לפנות ל:

נא לציין שם מלא, מסלול ומספר ת"ז.

לפרטים נוספים אודות הבחינה ולהרשמה לחצו כאן

הסטודנטים הסדירים:
השליטה הבסיסית במיומנויות מחשב מהווה דרישה מקדימה לקורס החובה "הוראה ולמידה בסביבות מתוקשבות". הסטודנטים הסדירים אינם חייבים בבחינה. בתחילת הקורס ייערך מבדק שליטה במיומנויות. סטודנטים שמיומנויות המחשב שלהם אינן ברמה מספקת יידרשו להשתתף במקביל בקורס מיומנויות מחשב. 

להלן פירוט תכני הבחינה ובהתאמה תכני הסדנא:

 ניהול קבצים

 • הכרת מערכת המחשב – מושגים בסיסיים בחומרה
 • סוגי קבצים ותכונותיהם
 • בניית עץ תיקיות
 • פעילויות על תיקיות וקבצים: יצירת תיקיות וקבצים, שינוי שם, העתקה, העברה ומחיקה של פריטים, הצגת מאפייני הפריטים.

סביבת Word

 • פעולות עריכה ועיצוב טקסט
 • פעולות עריכה ועיצוב פסקאות
 • פעולות עריכה ועיצוב מסמך
 • כתיבה ועיצוב תוכן עניינים
 • מספור אוטומטי
 • עימוד ומספור, כותרת עליונה ותחתונה
 • קישוריות בסביבת מעבד התמלילים: לאתרי אינטרנט, לקבצים חיצוניים
 • כלי עיצוב גרפיים
 • עבודה עם טבלאות: עריכה ועיצוב 

סביבת PowerPoint

 • בניית המצגת
 • פעולות עריכה ועיצוב טקסט
 • פעולות עריכה ועיצוב שקופיות
 • WordArt
 • הנפשות
 • מעברים
 • קישורים בין שקופיות
 • הוספה ועריכה של תמונות, שמע ווידאו

סביבת האינטרנט

 • חיפוש מידע בסיסי
 • חיפוש מתקדם
 • חיפוש ושמירת תמונות
 • קישורים
 • בניית QR Code