תשתית אקדמית ומערך מסייע

מערך משאבי המידע והלמידה של מכללת סמינר הקיבוצים כולל את הספרייה המרכזית, את ספריית קמפוס אמנויות ואת משעול (סביבת למידה מתקדמת). מערך זה מציע לבאי המכללה מגוון של משאבי מידע ושירותי יעץ ההולמים את התפיסה של הלומד העצמאי בעידן המידע.

א. הספרייה
מאפייני האוסף
אוסף הספרייה משקף את תכניות הלימודים על כל מגוון המקצועות והנושאים במדעי החברה, במדעי הרוח, במדעי הטבע, במתמטיקה ובאמנויות.
שלוש מטרות מנחות את פיתוח האוסף: (1) למלא את צורכי המורים וציבור הלומדים; (2) לאפשר הרחבת ההשכלה הכללית והמקצועית מעבר לתכנית הלימודים; (3) לעודד את הלומדים לקרוא ספרות עברית ומתורגמת לשם הנאה והעשרה תרבותית.

אוסף הספרים
אוסף הספרייה המרכזית וספריית קמפוס אמנויות כולל כ-100,000 כותרים בעברית ובאנגלית. מספר כתבי העת: כ-950 בעברית ובאנגלית. אוסף הספרייה בקמפוס אמנויות כולל כ-10,000 כותרים ובהם ספרים, כתבי עת וסרטים, בתחומי הלימוד שבקמפוס: אמנות, עיצוב, תקשורת וקולנוע, חינוך והוראה ונושאים נבחרים במדעי החברה.
בספרייה נהוגה שיטת המדף הפתוח, והספרים ערוכים על המדפים לפי נושאים, בשיטת דיואי.

מחשוב
בספרייה רשת מחשוב המשמשת את צוות הספרייה ואת הקוראים. השירותים לקהל ועיבוד כל החומר הנרכש לספרייה נעשים בתוכנת "אלף 500 ", הנהוגה בספריות אקדמיות בארץ. הספרייה חברה ברשת הספריות הבין-אוניברסיטאית והבין-מכללתית.

מאגרי מידע ממוחשבים
בספרייה ניתן שירות חיפוש במאגרי מידע. במאגרים חומר בתחומי מדעי החברה (חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה), מדעי הטבע, ספורט, מדעי הרוח ויהדות, האמנויות ועוד.

הדרכה לאוריינות מידע
בתחילת כל שנת לימודים נערכים סיורי היכרות והדרכה בספרייה ובמשעול לכל תלמידי שנה א'. הסיורים וההדרכות מונחים על ידי צוות מקצועי ומיומן. מפגשי הדרכה נוספים מתקיימים בכל אחת משנות הלימוד במכללה ובכל אחד מהמסלולים – הן במסגרת כיתתית והן במסגרת אישית.

ב. משעול
משעול מעמיד לרשות הסטודנטים והמרצים במכללה מערך של משאבי מידע בצורות מדיה מגוונות ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים, וכן שירותי ייעוץ ותמיכה בתהליכי למידה-הוראה. להלן פירוט של שירותים אלה:

משאבי מידע ואמצעים טכנולוגיים ללמידה/הוראה
במרחב המולטימדיה במשעול עומדת לרשות הסטודנטים והמרצים ספריית משאבי מולטימדיה עשירה, ובה תקליטורי מוזיקה וסרטים. האמצעים הטכנולוגיים הנחוצים למגוון השימושים במשאבים אלו (צפייה, האזנה, עריכה וצילום) זמינים למשתמשים. כמו כן מוצעת במקום הדרכה באיתור תוכני מולטימדיה, עריכתם, עיצובם ושילובם בהוראה.

במרחב המולטימדיה נמצא אולפן הקלטות המאפשר לסטודנטים ולמרצים לשלב יצירות מוזיקליות ודיבור בחומרי הוראה דיגיטליים.

במרחב המשאבים עומדת לרשות הבאים למשעול ספרייה עשירה בנושאי הוראה ולמידה שונים. ניתן למצוא בה חומרי למידה והפעלה למורים ולתלמידים בכל מקצועות ההוראה ובנושאים רבים אחרים, לכל שכבות הגיל: הגיל הרך, בית הספר היסודי והעל-יסודי, הכשרת מורים והוראת עמיתים.

במרחב העיצוב במשעול ניתן ייעוץ בתחום שילוב האמנויות בחינוך. שירות זה נועד להוסיף לארגז הכלים של המחנך-היוצר שיקולי דעת, מיומנויות וטכניקות לעיצוב חזותי-אמנותי של רעיונות פדגוגיים. כאן ניתנים ייעוץ ותמיכה בתכנון, בעיצוב ובביצוע חזותי של חומרי הוראה/למידה, וניתנת הנחיה מקצועית בעיבוד יצירתי של תכנים לימודיים, תוך שילוב אמנויות שונות. במרחב מוצע ייעוץ במגוון של משימות עיצוב פדגוגיות כגון: עיצוב הסביבה הלימודית; בניית מרכזי למידה ועיצובם; תכנון וביצוע של כרזות; הכנה ועיצוב של דפי עבודה; תכנון וביצוע של משחקים לימודיים, ועוד. בסדנה תצוגה לימודית מתחלפת של נושאים מתוך לוח השנה ומתוך תכניות הלימודים, וכן לקט של נושאים מעובדים.

מעבדות
במכללה מעבדות לביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומחשבים. המעבדות כוללות כיתות לימוד, ציוד מקצועי ומכשור חדיש.
כל מעבדה מותאמת להוראת המקצוע אותו היא משרתת