קורסים במסלול "הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים"

חטיבת לימודי פסיכולוגיה וגישות טיפול


מושגי יסוד בפסיכותרפיה פסיכודינמית 
קורס זה עוסק בהיכרות עם חלק מהאבות המייסדים של הפסיכותרפיה, רעיונותיהם, גישותיהם ותפיסותיהם ומציג לסטודנטים חלק ממושגי היסוד הרלוונטיים בתחום. בין הנושאים הנלמדים בקורס: פסיכותרפיה – הגדרה ותחום העיסוק; טיפול פסיכותרפויטי מהו?  פסיכותרפיה דינמית – הבסיס המשותף לזרמים המרכזיים – פסיכולוגיית האני, תיאוריית יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, פסיכולוגיה יונגיינית, תיאוריית ההתייחסות; מושגים מרכזיים בפסיכותרפיה דינמית; כללי המסגרת הטיפולית בפסיכותרפיה פסיכודינמית – שלבי הטיפול, החוזה הטיפולי, הברית הטיפולית, מהלך הטיפול, שלב הפרידה והסיום; הפסיכותרפיה כטיפול.

גישת CBT בטיפול בעזרת בעלי חיים  
הכרת יסודות גישת הטיפול ההתנהגותית-קוגניטיבית (CBT) והענקת כלים פרקטיים. בין הנושאים שיילמדו בקורס: התניה קלאסית, התניה אופרנטית וחיזוקים; הבניה קוגניטיבית וחשיפות; ניטור, מדידה, מגוון פרוטוקולים.

היכרות עם מאפייני אוכלוסיות מיוחדות
הכרת מאפייני האוכלוסיות השונות שאתן עובדים בטיפול בעזרת בעלי חיים:  אוטיסטים, מפגרים, C.P., ילדים הסובלים מקשיים רגשיים, ילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז, קשישים, מתבגרים, נוער בסיכון, אסירים בבתי הסוהר ועוד.

טיפול קצר מועד
בעולם המודרני יש מקום לסוג זה של טיפול מסיבות מגוונות. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים על האופן שבו בונים טיפול קצר מועד, כולל הצבת מטרות, מיקוד הטיפול ועבודה ממוקדת תוך שיתוף פעולה מרבי עם המטופל.

היכרות עם תיאוריות פסיכולוגיות שונות
היכרות עם מושגים בתחום הטיפול ועם התערבויות הנעשות בגישות טיפוליות שונות. בין הנושאים והמושגים שיילמדו במהלך הקורס: סוגיות במפגש הטיפולי ממשנתם של קליין, ויניקוט, ביון, אוגדן ועוד; סטינג; חוזה טיפולי; עולם פנימי וחיצוני (פנטזיה ומציאות); העברה והעברה נגדית; אחזקה והכלה, אופני חוויה, השלכה, השלכה הזדהותית ופיצול, הכרה ותיקון.

ניהול קבוצה טיפולית
הקניית מיומנויות ניהול קבוצה. יצירת הקבוצה, הפיכתה לקבוצה טיפולית עובדת, הכרות עם שלבי התפתחות הקבוצה, תפקידים בקבוצה וניהולה ע"י המנחה אותה.

שילוב הורים בטיפול
הרחבת הגישה הטיפולית באמצעות נתינת מקום מיוחד למשולש ילד-הורה-מטפל: פיתוח נקודת מבט משפחתית בטיפול בילד; העמקת ההבנה לגבי משמעות הקשר מטפל-הורה במסגרת הטיפול בילד; לימוד עקרונות ודרכי השפעה והתערבות במגע של המטפל עם ההורים.

תורת הריאיון וכתיבה מקצועית
בקורס זה ילמדו הסטודנטים על האופן שבו עורכים ריאיון – אינטייק – מסוגים שונים ואל מול בעלי תפקידים שונים במשפחה (הורים, ילדים, אחאים וכו'). כמו כן, במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו כתיבה מקצועית  של דו"ח סיכום טיפול, דו"ח סיום טיפול ומכתבים לנמענים שונים (הורים, מוסדות וכו').

מיומנויות הנחיית קבוצות - תיאוריה ומעשה
מיומנויות הנחיית קבוצה הן מיומנויות נרכשות. לשם כך, יש ללמוד את העקרונות המאפשרים למנחה לשמש כמנהיג של הקבוצה. לאחר לימוד היסודות התיאורטיים, על הסטודנטים יהיה  להביא דוגמאות מנותחות מעבודתם בשדה. הקבוצה כולה תשתתף במתן המשוב, וכך ילמדו הסטודנטים להפיק לקחים ולשפר את מיומנויות ההנחיה הלכה למעשה.


חטיבת לימודי בעלי חיים


פינת החי - תיאוריה ויישום
הסתכלות ביולוגית על הקשר הייחודי בין אנשים לבעלי חיים; רווחת בעלי חיים, חוקים ותקנות, בנייה ותפעול של פינת חי טיפולית; גידול נכון של בעלי חיים, תוך רווחה מכסימלית וצער בעלי חיים מינימלי.

מבוא לזואולוגיה
הכרת המבנה והתפקוד של בעלי החיים העשויים להשתתף בטיפול. בחלק הראשון של הקורס נמיין את בעלי החיים ונכיר את התכונות המיוחדות להם, נלמד על ההבדלים בין חסרי חוליות לבין בעלי חוליות ונכיר בפירוט את עולם בעלי החוליות – יונקים, עופות, זוחלים, דו חיים ודגים, תוך התמקדות בעופות וביונקים.

התנהגות בעלי חיים
הכרת מנגנוני ההתנהגות של בעלי החיים תוך שימת דגש על ההתנהגויות של חיות המחמד ו "חיות טיפוליות". בין נושאים הנלמדים: מבוא להתנהגות בעלי חיים, עולם החושים, תקשורת אצל בעלי חיים, טיפול בצאצאים, התפתחות ולמידה, החתמה והרגלה, יחסי גומלין בין בעלי חיים, שעונים ביולוגיים, תוקפנות אצל בעלי חיים ועוד.

התנהגות בעלי חיים בראי האדם
התבוננות בהתנהגות בעלי חיים ובהתנהגות האדם תוך שימוש בידע וכלים מעולם האתולוגיה: התנהגות חברתית של בעלי חיים ושל האדם, בדגש דומיננטיות ויחסי היררכיה; מיניות ותפקידה המרכזיים בעולם החי ובעולם האדם; למידה מורכבת בבעלי חיים ובאדם.  

מנגנונים המפעילים התנהגות אדם ובעלי חיים
התנהגות היא תגובה לגירוי. התנהגויות שונות, הן של בעלי חיים והן של האדם, מופעלות תוצאה מגירויים שונים: גירויים שמקורם בגוף בעל החיים, למשל: רעב, צמא, דחף מיני. גירויים שמקורם בסביבתו הפיזית, למשל: טמפרטורה, אור, רטיבות. גירויים שמקורם היצורים החיים שבסביבתו, למשל: פרטים בני המין שלו, פרטים ממינים אחרים שאותם הוא יכול לאכול או מהם הוא צריך להיזהר.
הגירויים השונים מפעילים מגוון מנגנונים בגופם של בעלי החיים ושל האדם. בקורס נדבר על הגירויים השונים ועל המנגנונים השונים המופעלים, ונתרכז בהתנהגויות הבאות:
דומיננטיות והיררכיה, חיזור ורבייה, התנהגות הורית, נדידה.

מבוא להכרת בריאות בעלי החיים
קורס מבוא להכרת מחלות זואונוטיות שכיחות בחיות מחמד: סכנות, דרכי העברה, סימפטומים, דרכי מניעה ועזרה ראשונה.חטיבת לימודי המקצוע


חטיבת לימודי המקצוע


הדרכה על ההתנסות המעשית
ההתנסות המעשית של הסטודנטים מלווה לאורך כל לימודיהם בהדרכה על עבודתם. ההדרכה מתבצעת בקבוצות קטנות, בהנחיה של מדריך שהוא עצמו מטפל ותיק בעזרת בעלי חיים וקיבל הכשרה להיות מדריך. המדריך מעורב באופן פעיל בטיפול בעזרת בעלי חיים, מעודכן בהתפתחויות המקצועיות העכשוויות ומקבל הדרכה על ההדרכה.

התנהגות בע"ח יישומית
מטרת הקורס היא ללמד את הסטודנטים לעשות שימוש טיפולי בהתנהגות בעלי החיים כפי שהיא נצפית בפינת החי או מחוצה לה, באזורים פתוחים. הקורס מאיר התנהגויות של בעלי חיים בהקשרים שונים: חיזור, הגנה על טריטוריה, הורות, חיים בלהקות וכו', וכן את  האופציות העומדות בפני המטפל להתייחס לתכנים אלה בתוך המפגש הטיפולי.

קשר אדם-חיה
הקשר הפסיכולוגי בין האדם והחיה הוא קדום הן בזמן והן בעומקים הפסיכולוגיים שלו. יונג, בהתייחסותו ללא מודע הקולקטיבי נותן לקשר זה מקום. התרבויות השונות, עתיקות ככל שיהיו, מקדישות לו מקום נכבד, החל מדתות טבע, דרך סימבולים וסיפורי עמים ומשלים. בקורס יכירו הסטודנטים את חשיבות בעלי החיים בתרבויות השונות ואת תפקידם הפסיכולוגי עבור האדם.

"להיות בבית בעולם" - מבוא לאקולוגיה עמוקה
חלקו הראשון של הקורס יוקדש להיכרות ראשונית עם גישות "אקולוגיה עמוקה", והוא יעמוד על תרומותיה לחקר מוצא החיים, למידה והתנהגות של בעלי חיים (דגש מיוחד יושם על מחקרים חלוציים על עכברים, חולדות, ארנבות וברווזונים), שפה והתפתחות מוחית אנושית. בחלקו השני יואר כיצד תרומות אלו מהוות בסיס מדעי לסביבות טיפוליות חדשות שהן סביבתיות.

מהו העולם שבו אנו חיים? כיצד אנו יכולים לתפוס אותו, לחוות אותו, לדמיין אותו ולהתגורר בתוכו? אילו יחסים אנו מקיימים עם שאר היצורים המאכלסים אותו – מיקרו אורגניזמים, פטריות, צמחים, בעלי חיים ואנשים אחרים, ומהי דרכנו להתקיים במחיצתם של הרים, נחלים, מדבריות, מקווי מים, שדות וערוצים?

"לחיות לעומק" - אקולוגיה עמוקה
זהו קורס המשך לקורס "להיות בבית בעולם" – מבוא לאקולוגיה עמוקה, ובו נעמיק את ההיכרות עם מוקדים מרכזיים בגישות סביבתיות-כאוטיות לטיפול.
הקורס מיועד להעמקת ההיכרות עם מוקדים מרכזיים וגישות סביבתיות כאוטיות לטיפול.
מהו הזמן? מהם כוח והשפעה? מהו שינוי? מהי תקשורת של ממש בין אדם לאדם?
בקורס נדון בהרחבה במושגים ובתפיסות החיוניים להבנת הבריאות, ההתפתחות והיצירתיות האנושית. מתוך ראייה מחודשת נוכל להעלות דרכי ראייה ופעולה שיהוו הנחיות לעיסוק בפעילויות טיפוליות סביבתיות.

"מעבר לעצמי" - גישות אקולוגיות-הומניסטיות בטיפול
מבקש להציע תיקון לגישה הפסיכולוגית המודרנית, שבמרכזה "העצמי", ולהחליפה בגישות סביבתיות טרנס-פרסונליות, שבכוחן לייצר עמדה טיפולית שעניינה הוא "המעבר לעצמי".
מיהו האני? כיצד עלינו לנהוג עימו על מנת להכירו, לאוהבו, לשנותו, לספקו, להעצימו, לחוש אושר במחיצתו? מהן דרכינו כשאנו מבקשים לקחת חלק בטיפול של ה"אני" של אחרים?
חלקו הראשון של הקורס יעקוב אחר לידתו של ה'אני' המודרני וזיהויו עם ה'עצמי', ואילו חלקו השני יוקדש להליכה אל מעבר לו. תפנית זו מן ה'עצמי' אל ה'מעבר לעצמי' תערך תוך דיונים בהוגים מערביים, וכן תוך היכרות ראשונית עם גישות לא מערביות לטיפול, כגון טקסי חניכה שבטיים ואימון החיים הבודהיסטי.

אירועי חיים בפינת החי
מטרת הקורס היא היכרות מעמיקה עם אירועי חיים המתרחשים בפינת החי: העלאה למודעות המטפל את האירועים ואת ההשלכות החיוביות והשליליות שלהם ויצירת "ארגז כלים" מקצועי להתמודדות עם אירועי החיים הללו, והפיכתם מאירועי חיים מלחיצים למנופי עבודה.

אתיקה לעובדים עם בעלי חיים
הקורס יחשוף את הסטודנטים לחשיבות נושא האתיקה במקצועות הטיפול בכלל, ובמקצוע הטיפול בעזרת בעלי חיים בפרט. הנושאים הכלולים בתחום האתיקה של טיפול המסתייע בבעלי חיים כוללים משולש טיפולי, הבנוי ממטפל, מטופל ובעל חיים – האינטראקציה ביניהם, האופן שבו הם מתייחסים זה לזה, וההבנה לגבי ההשפעה ההדדית של כולם. בנוסף, הקורס יתייחס לחובותיו של המטפל בעזרת בעלי חיים – הן למטופל והן לבעלי החיים, חוקים בנושא החזקת בעלי חיים וחינוך למניעת צער בעלי חיים.

תכנית הלימודים כוללת גם סדנאות וסיורים לימודיים.

הרשימה חלקית ואינה סופית. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ברשימת הקורסים ובתכנית הלימודים