עיצוב במה

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א'.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
יסודות העיצוב+סדנת יצור
ההיסטוריה של הבגד
גזירה ותפירה
ב'
תולדות האמנות והעיצוב
קריאה פרשנית בדרמה
תולדות הקולנוע והמבע הקולנוע
שרטוט טכני ואוטוקד
ג'
פרוייקטים מיוחדים
מבוא לתולדות האמנות
ציור ורישום למעצבים
ד'
ה'
עיצוב הבגד
תולדות התיאטרון יוון ורומי
יסודת העיצוב
עיצוב בסיסי ומודל
ו'