בימוי

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א'.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
צפיה והתנסות ודרכי הוראה
לשון עברית
מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
קריאה מודרכת+סוציולוגיה
ב'
תנועה
קריאה פרשנית בדרמה
תולדות התיאטרון יוון ורומי
יסודות הבימוי, שפת התיאטרון
ג'
תיאטרון ודרמה יוצרת
משחק ויצירה
יסודות המשחק
ד'
עיצוב תאורה+תיאטרון בובות
מחזאי-טקסט-במאי
מחשבים+מוסיקה לתיאטרון
ה'
לימודי חינוך - אנגלית
מחשבים+מוסיקה
יסודות המשחק
ו'