משחק

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א'.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
משחק
לשון עברית
יסודות המשחק
ב'
פיתוח קול ושירה
תולדות התיאטרון יון ורומי
תיאוריות משחק והנחיית שחקנים
ג'
תנועה
עבודה על טקסט
מן המשתה ועד אפלטון
סדנת ליצנות
ד'
פיתוח קול ושירה
משחק
סודות המשחק
ה'
תנועה
משחק
ניתוח טקסים קלאסיים לשחקנים
משחק היבטים אישיים
ו'