בוגרי ביה"ס תש"ף

 

אביב ליאור
אבידן כרמל
אפשטיין תמרה
בסון יהונתן

גודעי הילה

הרציאנו דני

 

וינוגרדסקי יניב

וקנין סתיו

חליף עדי

לוי אדוה

סדן יעל

סמו איתי

פפו יהל

ציצוושוילי קוקה

קומורניק אוריה

קרסל יובל

רון יגרמן

רעים טליה

שורק אסף