תקצירי קורסים - מסלול בימוי והוראת תיאטרון

שנה א'

בימוי

מרצים:

ד"ר רויטל איתן

הקורס מבסס את יסודות שפת הבימוי על מרכיביה השונים, תוך דיון עיוני במושגי יסוד בעבודת הבמאי. הלומדים ירכשו כלים לפענוח טקסט דרמטי כגון: נושא, קונפליקט, תזה, אקספוזיציה, קונספציה, ועוד.  בנוסף יתרגלו הסטודנטים תרגילים ראשוניים בנושא טיפול בחלל, שימוש במוזיקה, עבודת צוות משולבת בין היוצרים ועוד.

קורס חובה
קורס שנתי

בשלב השני בקורס, יישמו הסטודנטים את החומר התיאורטי שנלמד בבימוי סצנות ממחזות ריאליסטיים, תוך שהם חווים היכרות עם מחזאים מגוונים ועם טקסטים הדורשים אופן ניתוח ומימוש שונה. בשלב זה יתמודדו לראשונה גם עם הדרכת השחקן.

מחזאי - טקסט - במאי

מרצים:

מוטי לרנר

לקורס זה שני חלקים עיקריים. החלק הראשון יעסוק במושגי יסוד במבנה המחזה השלם, ובתהליכים המתרחשים לכל אורכו. הדיון יהיה עיוני ויכלול ניתוח של מבנים ותהליכים במחזות מוכרים. חלקו השני של הקורס יהיה כתיבת מחזה על פי סיפור קצר. כל התלמידים ישתמשו באותו הסיפור הקצר כדי לכתוב את המחזה שלהם - וזאת כדי ליצור נושאים משותפים לדיון כיתתי.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

כפי שראינו בקורס לשנה א' גם כאן מערכת המושגים איננה מתכון לכתיבת מחזה, אלא אמצעי לביקורת עצמית, להיזון חוזר, ולחיפוש פתרונות במקרה של התקלות בבעיה.
דיון זה עוסק אך ורק במבנה המחזה הדרמטי/הטראגי. סוגי מחזות אחרים ידונו בקורס מתקדם. הדיון מבוסס עקרונית על ההנחות והתובנות האריסטוטליות כפי שנוסחו בפואטיקה, אך קיימות כמובן אי התאמות רבות בין ההגדרות האריסטוטליות לאלה המופיעות להלן - וזה בעיקר בגלל השימוש במערכת מושגים רחבה יותר.
 

יסודות המשחק

מרצים:

סיני פתר

קורס בסיסי במשחק. הקורס מטפל באופן חווייתי בתחנות שונות בדרך הכשרת השחקן את עצמו,ההיכרות עם עבודת האנסמבל ופיתוח היכולת לבקר תוך צפייה.
קורס חובה
קורס שנתי

מטרות הקורס: 1.הקורס מיועד להפגיש את תלמידי בימוי עם רזי אמנות המשחק ולהכשירם ברמה הבסיסית למלאכת המשחק. 2.הקורס מיועד לפתח תפיסות ביקורתיות תוך התנסות וצפייה בעבודתם של אחרים. 3.הקורס מיועד לשכלל את יכולתם של התלמידים לעבודה בתוך אנסמבל(הקשבה, יצירה משותפת וסקרנות לעולמו של האחר). 4.הקורס מיועד ליצור היכרות של התלמידים עם מפרט של משימות ותרגילים בתחום המשחק,משחקי תיאטרון וטקסטים דרמאטיים.
 

תיאטרון בובות

מרצים:

פרל הדרי

מטרות הקורס: 1. ללמוד כיצד לעצב תכנים לימודיים עם היבט אפקטיבי באמצעות סביבת בובות ואמצעי המחשה אחרים. 2. ללמד הכרות ראשונית של בניית, הפעלת, והפקת תאטרון בובות.
קורס חובה
קורס שנתי

הקורס ישלב ידע מסוגים שונים: (א) ידע תיאורטי ומעשי מתחום הבובנאות - עיצוב בובות לצרכים חינוכיים; (ב) ידע תיאורטי מתחום האוריינות - תבנית הסיפור כתשתית ליצירה; (ג) ידע דיסציפלינארי בנושא גירוש; אי שייכות וזרות - בארבע דיסציפלינות: ספרות; היסטוריה; תרבות ישראל; מדע. במהלך הקורס יצרו הסטודנטים סיפור ובובות להמחשתו, בהסתמך על הידע התיאורטי והמעשי שירכשו.

דרכי הוראה בתיאטרון

מרצים:

אילנה אליקים

ללמוד ולהתנסות במושגים בסיסיים במשחק. לרכוש כלים מגוונים לבניית קבוצה והרגלי עבודה. לפתח מיומנויות של הנחייה כמו שימוש בקולו של המנחה, במיזנסצנה שלו בחדר,במתן תשומת לב ליחיד או לקבוצה כולה ועוד. לבנות הכנה לצפייה בהצגה ודיון מסכם וממצא בעקבותיה.
קורס חובה
קורס שנתי

הנושאים: כל נושא בתחום המשחק ייפרש במהלך מספר שיעורים ובאמצעות תרגילים שונים,כדי להעמיק את ההבנה וההתנסות בנושא ולרכוש מגוון תרגילים.כל נושא יסתיים בהגשת תרגיל מסכם.
הפענוח לכל נושא יהיה מתוך קריאה ודיון בכתבי סטניסלבסקי.
 

תנועה

מרצים:

נועה לב

הקורס עוסק במהות של תנועה המתרחשת על במה דרך פרספקטיבות שונות. הוא מפתח מודעות והבנה לכוחות השונים הפועלים על במה ולמשמעויות שנוצרות על ידי תנועת השחקן בתוך מרחב הבמה. הרעיון המרכזי בקורס הוא הפשטה של מושגים מהותיים הקשורים למבנה יצירה בימתית. ארבעת המושגים: צורה, זמן, מרחב, זרימה.
קורס חובה
קורס שנתי

העיסוק במופשט מאפשר תובנה עמוקה יותר של המהויות והעקרונות שלוקחים חלק ביצירה בימתית. דרך עבודה בתנועה ניתן להבינם לא רק במישור הרציונלי אלא גם ברמת החושים הפיזיים.
הסטודנטים ילמדו כל אחד מן האלמנטים בצורה מדוקדקת גם בכיתה וכן בעבודה עצמית בבית.
אחרי שנוצרת ההפנמה של ארבעת האלמנטים ניתן להמשיך הלאה לבדיקת חומרי תאטרון שונים כמו: טקסטים, עבודה על דמויות, מוסיקה, אביזרים.
מטרות הקורס:
- פיתוח ושכלול ההבנה של עקרונות בסיסיים הבונים יצירה בימתית.
- פיתוח המודעות לגוף, הקשבה וריכוז לעצמי ולסביבה
- פיתוח היכולת לנהל דיאלוג בתנועה ואחר כך עם טקסטים, תוך כדי שימוש בעקרונות הנלמדים.
- שיכלול יכולת האימפרוביזציה.
- שיכלול היכולת המוזיקלית והקרודינטיבית של השחקן.
- שיכלול התפיסה של "האני המתנועע" במרחב מוגדר.
- שימת דגש על איכות תנועה מובנת ומלאה.
 

משחק ויצירה

מרצים:

עמית זרקא

הקורס יקנה יסודות בסיסיים בשפת התיאטרון. דגש יינתן על לימוד אילתור והקשר שלו לעבודת השחקן ,המנחה והבמאי בתחום הדרמה. בתהליך העבודה ישולבו טקסטים מתחום הדרמה תוך דגש על השימוש שלהם בעבודת השחקן.כלי הביטוי התאטרוניים, גוף ,קול ודמיון יהוו בסיס ללימוד השפה התיאטרונית.
קורס חובה
קורס שנתי

מטרות הקורס:  המחשת הדמיון והשוני בין עבודת התיאטרון הנשענת על שפה ספרותית מול שפת האילתור. דגש יינתן ללימוד כלי עבודת השחקן, עבודת קול, תנועה ושימוש בחלל המפגש כבסיס ללימוד אסתטיקה תיאטרונית.הנושאים: שפת עבודת הקבוצה, דמיון ודמיון מודרך, עבודת תנועה וקול, עיבוד טקסטים תיאטרוניים בעבודת אילתור, שימוש בתפאורה ןתלבושות בתהליך היצירתי, מוסיקה ושירה בתאטרון, יצירת תיאטרון יסודות ותהליך, עבודה עם שחקן, עיצוב במה ותלבושותבתהליך יצירה אישית.
 

התיאטרון יוון ורומי

מרצים:

ד"ר כנרת נוי

קורס הכרות עם התיאטרון הקלאסי ביוון, התפתחותו ומאפייניו המרכזיים. מטרות הקורס: להניח את הבסיס להכרת הדרמה והשפה התיאטרונית במערב. הנושאים:מקום התיאטרון בחברה היוונית, אירגון התחרויות הדרמטיות באתונה, החלל התיאטרוני, המוסכמות הדרמטיות והתיאטרוניות, היכרות עם המחזאים המרכזיים (טרגדיה וקומדיה), מאפייני המופע (תלבושות ומסיכות, שימוש באביזרי במה, סגנון משחק, מוסיקה) .
קורס חובה
קורס שנתי

תולדות התיאטרון מזרח אסיה

מרצים:

ד"ר כנרת נוי

קורס הכרות עם התיאטרון המסורתי במזרח אסיה בכלל ובהודו ויפן בפרט. מטרות הקורס: להכיר מספר סגנונות תיאטרון במזרח אסיה, ולהתוודע לשפה תיאטרונית שונה מזו המוכרת לנו במערב. הנושאים: המוסכמות הדרמטיות והתיאטרוניות (תיאטרון הסנסקריט, קאתאקאלי, נו, קבוקי), מאפייני המופע (תלבושות ומסיכות, שימוש באביזרי במה, סגנון משחק, מוסיקה), עקרונות אסתטיים ותפישת החוויה התיאטרונית.
קורס חובה
קורס שנתי

קריאה ביקורתית בדרמה קלאסית

מרצים:

ד"ר כנרת נוי

הקורס נועד לפתח קריאה ביקורתית של מחזות. בסימסטר הראשון נתוודע למודל בסיסי לניתוח מחזה, ונקרא מספר מאמרים הבוחנים נושאים נבחרים בדרמה היוונית. בסימסטר השני הסטודנטים יישמו את טכניקות ניתוח המחזה וקריאת מאמרים במסגרת "הוראת עמיתים". מטרות הקורס: להקנות כלים תיאורטיים ומעשיים להוראת ובימוי טכסטים קלאסיים הנושאים: - מודל ניתוח מחזות. - מאפייני הטרגדיה על-פי "הפואטיקה" של אריסטו. - הגיבור הטרגי.- הגדרת המקום הבימתי באמצעות הטכסט - גישות ביקורתיות לטרגדיה היוונית.
קורס חובה
קורס שנתי

שנה ב'

כתיבה דרמטית

מרצים:

מוטי לרנר

מטרות הקורס: 1. שיפור יכולת הכתיבה אצל תלמידים הרואים בכתיבה אמצעי ביטוי. 2. לתלמידי הדרכה: שיפור היכולת לסייע לתלמידים לכתוב מחזה. 3. לשחקנים: שיפור יכולתם לתרום לתהליך הכתיבה בזמן החזרות. 4. העמקת ההבנה של הדרכים לניתוח טקסט מנקודת ראותו של מחזאי.
קורס חובה
קורס שנתי

הנחיית שחקנים

מרצים:

טל ברנר

מטרות הקורס: להעמיק בהבנת המושגים הבסיסיים של אמנות הבימוי והמשחק, פיענוח טקסט לקראת הדרכת שחקנים, פיתוח מודעות ומיומנות בשפות המפעילות את השחקן, הקניית כלים לעבודה עם שחקנים באימפרוביזציות, כלים לקרב שחקנים לדמות, כלים לעובדה עם שחקנים על מצב, כלים לעבודה עם שחקנים על טקסט, אפשרויות לחידוד הקשבה לפרטנר, פיתוח מודעות לעבודה עם חלל וזמן בעבודת הבמאי והשחקן.
קורס חובה
קורס שנתי

עיצוב במה

מרצים:

פרידה שהם

מטרות הקורס: - ללמד במאים מהו התחום ומהו תהליך העבודה אותו עובר מעצב הבמה וכיצד ניתן יהיה לשתף עימו פעולה בתהליך היצירה המשותף. - התנסות - הבנת תפקידה של התפאורה במכלול מרכיבי הצגת התיאטרון.
קורס חובה
קורס שנתי

הנושאים:  א.המחזה - קריאת מחזה דרך עינים של תפאורן. ניתוח ,ברייקדאון , תרשים סביבה.
ב. החלל - הכרות עם הבמה. ג. השראות אמנותיות-יצירת אוסף של חומרי דקמנטציה תקופתיים
אומנותיים ואחרים). סקלת צבעים וטקסטורות. סקיצה אינטואיטיבית. ג. מימוש של רעיון: מקט ותכניות רצפה. ד. נגיעה בעיצוב תלבושות ודמות. ה. שילוב של צפיה בהצגות וניתוח התפאורה שלהם בקונטקסט הכולל של היצירה - ההצגה.
 

סגנונות בתיאטרון

מרצים:

שרון בר לב

היכרות עם זרמים וסגנונות אמנותייים ותיאטרוניים שונים במאה העשרים. הקניית כלי מחקר ועיון להם נזקק הבמאי והמורה. התנסות בארגון וטרנספורמציה של חומר עיוני להרצאה בע"פ מול קהל, ע"י שימוש באמצעים דידקטיים שונים. תרגול ויישום חומרי המחקר לצורת מופע תיאטרוני כולל: התנסות בכתיבה ובהמחזה, הדרכת שחקנים/תלמידים, טיפול בחלל (עיצוב, תפאורה וקישוט) בחירה ועריכה מוסיקלית.
קורס חובה
קורס שנתי

הנושאים:  א. מה משמעותו של סגנון? מה הקשר שלו ותרומתו להצגת התיאטרון ולהוראת התיאטרון העיוניתוהמעשית? ב. היכרות עם סגנונות אמנותייים ותיאטרוניים מרכזיים באמצעות מחקר, הרצאה, צפייה ויישום: אקספרסיוניזם, פוטוריזם, דאדא, סוריאליזם, באוהאוס, אכזריות, מלודרמה, גרוטסקה, אפיקה, אבסורד, מיוזיקל, תיאטרון קדוש – פיטר ברוק, תיאטרון סביבתי-חברתי – מנושקין, תיאטרון תנועה – לאבאן; פינה באוש, פוסט מודרניזם.
 

יסודות התיאטרון, קריאת מחזות וצפייה

מרצים:

שלומית אורן

הכרת מושגי מפתח בעולם התיאטרון והדרמה דרך מחזות העוסקים בסוגיות כמו: עולם הבדיה ועולם המציאות, מי הוא השחקן, מי היא הדמות, מהו תיאטרון, כיצד ניתן להבין את מעמדו ותיפקודו של הקהל, מקומם של התפאורה, האביזר, המסכה, התלבושות, התאורה והמוסיקה בתיאטרון.
קורס חובה
קורס שנתי
  • קריאה וניתוח של מחזות המציגים את התיאטרון בראי עצמו, הן לשם הכרת עולם התיאטרון מתוכו-הוא והן לשם העשרה והכרת מחזות שהם בבחינת נכסי צאן ברזל בעולם הדרמה והתיאטרון. 
  • מפגש עם ז'אנרים שונים בדרמה: קומדיה, טרגדיה, סאטירה, פרודיה, גרוטסקה. הכרת סוגי תיאטרון:תיאטרון ימה"ב, תיאטרון רחוב, תיאטרון ילדים, תיאטרון מחאה, תיאטרון מחנך (ברכטיאני), התיאטרון העני (גרוטובסקי), תיאטרון האבסורד, תיאטרון מחול (פינה באוש).
  • ביקור וצפיה משותפים במחזות המוצגים על במות שונות במהלך השנה, לצד צפיה במחזות שהוקלטו לטלויזיה לשם הקניית עקרונות יסוד בשיפוט אמנותי בעולם התיאטרון והדרמה.
     

דרכי הוראת תיאטרון

מרצים:

ליביה חכמון

הכרת תוכנית הלימודים לבית-ספר יסודי וחט"ב, כפי שנוסחה על ידי משרד החינוך, הכרת מטרות העל של הוראת התיאטרון. בתחום הדידקטי-מתודי, להרחיב את המיומנות בכתיבת מערכי שיעור (מודול) בשיטת ההוראה המשלבת: עיון, התנסות וצפייה. בתחום הקוריקולרי – לאמן לתכנן רצף הוראה שנתי על פי מיפוי מושגים ושאלות חקר.
קורס חובה
קורס שנתי

בתחום גופי הידע – לבחון את מרחב הידיעות והבקיאות ולהפנות למקורות הדרושים להשלמת פערים, כדי להכין להוראה בחטיבה העליונה. אימון במתן הנחיות לתלמידים (בנק תרגילים). כלים רפלקטיביים לניתוח שיעורים בהם מתקיימת הצפייה.

הנושאים: הכרת תוכנית הלימודים של משרד החינוך, מודול לבניית מערך שיעור, דמות המורה לתיאטרון
תרגילי אמון, תרגילי גיבוש קבוצה, אביזר תיאטרוני, קונפליקט דרמטי, מבנה של סיטואציה דרמטית במחזה
5 ה"מ"ים, ניסוח שאלות כבסיס לדיון ולהתייחסות למאמרים, טקסט לבן, תרגילי קול, תרגילי חימום ושחרור
תרגילי תנועה, משחקי ילדים, משחקי תיאטרון, צפייה בהצגות המשוחקות על ידי ילדים או נוער, כללים לכתיבת עבודה אקדמית, כללי הנחייה קבוצת תיאטרון, הכנה לצפייה בהצגת ילדים.

 

בימוי מתקדם

מרצים:

יגאל עזרתי

איך לבנות תהליך חזרות עד לתוצאה המוצגת של סצנה, למקד מטרות בבימוי בתהליך חזרות, כלים בהדרכת שחקנים.הנושאים: בחירת סצנות ממחזות של צ'כוב ושקספיר, עבודה עם טקסט, איך לנצל קריאה ראשונה להדרכת שחקנים, ריכוז על פרטנר כאן ועכשיו ונסיון להפעיל את הפרטנר דרך הטקסט, העמקה בהיכרות רקע המחזה, בחירת משפט מפתח אקטיבי התנסות באופנים שונים של ביצוע הפעולה שמכתיב המשפט, העמקה בהבנת הגרעין הדרמטי של הסצנה, המרה למקום דרמטי יותר שמקצין את המצב הדרמטי של הסצנה, הצגת הסצנה על פי הפרשנות האישית של התלמידים.
קורס חובה
קורס שנתי

שנה ג'

עבודת הבמאי עם השחקן

מרצים:

טל ברנר

בשעור יבחרו התלמידים טקסט של סצנה ראליסטית ויעברו תהליך מלא של העברת טקסט לבמה כתרגיל בימוי. השעור יתמקד בניתוח טקסט והדרכת שחקנים. מטרות הקורס: שיפור והקניית כילים נוספים לעבודת הבימוי, יישומם בעבודה עם טקסט ושחקנים בתרגילי הבימוי.
קורס חובה
קורס שנתי

הנושאים
בחירת טקסט ממחזה ראליסטי.
ניתוח הטקסט: חלוקה ליחידות עבודה, חלוקה לביטים של פעולות, עבודה על משימות בטקסט.
עבודת מחקר על דמויות, קווי פעולה ומשימות על.
עבודת מחקר על עולם המחזה.
הכנת תהליך חזרות: לוח זמנים, תכנון חזרות, תכנון עבודה עם השחקנים.
לווי התהליך בחזרות: הפיכת התיאוריה לחיים, הדרכת שחקנים, עבודה עם העמדה בחלל, תפאורה ואביזרים.
התמודדות עם האלמנטים השונים של ההפקה.
 

מוסיקה לתיאטרון

מרצים:

אלדד לידור

הקורס יעסוק בהכרת האלמנטים המרכיבים את הסאונד בהצגה. איך בוחרים אותם? איך מחליטים על רגע כניסת המוסיקה ורגע היציאה? איך יוצרים אותם? ואיך משלבים מוסיקה עם: שחקנים, תאורה, תנועה, תפאורה ויוצרים את הקסם. מטרות הקורס: הבנת השיקולים והאפשרויות הגלומות בשימוש בסאונד ומוסיקה. הנושאים: במאי - מוסיקאי: איך מתקשרים? מה האפשרויות הגלומות בשימוש במוסיקה-סאונד, סאונד אפקט, יחסים טכסט-מוסיקה, ניתוח טכסטים מנקודת מבט מוסיקה-סאונד, ניתוח מוסיקה ואפשרויות השימוש בה.
קורס חובה
קורס שנתי

תנועה

מרצים:

אריה בורשטיין

הקורס נועד לתת מענה לצורך של תלמידי המשחק במסגרת לימודית של תנועה ויצירה בתנועה לקראת עבודתם בתיאטרון מקצועי. יילמדו טכניקות שונות של תנועה ואימפרוביזציה תוך התנסות ובנייה של שפה תנועתית אישית, שכלול היכולת והנוכחות הפיזית, הרגישות, ההבעתיות בתנועה והיכולות היצירתיות.
קורס חובה
קורס שנתי

מטרות הקורס: * לימוד חווייתי והכנה לעבודה תנועתית בתיאטרון מקצועי. * גיבוש שפה תנועתית ורגישות אישית וקבוצתית לתנועה ולגוף. * חיזוק היכולת הגופנית להבעה, יצירה ותקשורת בתנועה. * כלים להוראה והדרכה והתנסות מעשית בהם. הנושאים: א. שכלול היכולת התנועתית, מיקוד אנרגיה, "נוכחות" פיזית.
ב. טכניקות תנועה ואימפרוביזציה. ג. עצוב שעורי תנועה, חמום גופני של שחקן וקבוצה.
 

צפייה והתנסות בהוראה

מרצים:

אילנה אליקים

מטרות הקורס: * להעביר את הסטודנט קורס בסיסי במשחק דרכו ילמד ויחווה את יסודות השפה. * לספק לסטודנט כלים ודרכי חשיבה מגוונות בארגון חומר לימודי וחווייתי. * לחשוף בפני הסטודנט את יסודות הנחייה. * לאפשר לסטודנט סביבת עבודה בטוחה ומוגנת ולהעביר לו את הדרכים ליצירת קבוצה.
קורס חובה
קורס שנתי

הנושאים
* מרכיבי השפה התיאטרונית, ארגון, סדר, חשיבות של כל מרכיב בהתבססות על סטניסלבסקי.
* תפקידו של המורה, מידת האחריות שלו ליצירת קשר בטחון ואמון בקבוצה. במאמרם של בלהה פלדמן, דרום צבי.
* יצירתיות וספונטניות ותפקידם באומנות התיאטרון ובהנחייה. גארדנר, מורנו.
* תרגול של הנחייה מבחינת שימוש בקול, מזנסצנה של המורה בחלל, קשר עין ועוד.
* בצד המעשי נעסוק בכל אחד מהנושאים הנלמדים בתיאטרון, נכיר, נחווה, נדיין.
 

דיאלוג במאי - מעצב

מרצים:

פרידה שהם

אין זה שיעור פרונטלי רגיל ,אלה מפגש בין כיתת עיצוב ב' לכיתת בימוי ג' על רקע עבודה משותפת על תרגילי הבימוי. המפגשים מתחילים קצת אחרי תחילת השנה עם סיום תרגילי הבימוי הראשונים. סמסטר ראשון נועד להכרות אישית ,הבנת החלל וטיפול בטקסט ניתוח וצפיה בהצגות ושמיעת הרצאות על תהליך יצירה בהפקות מקצועיות. ולאחר מכן בעיקר בסמסטר השני העבודה היא פרטנית על כל תרגיל בימוי ,גם על הארוכים וגם על הקצרים.מטרות הקורס: התנסות בזמן אמת על תהליך העבודה של במאי ומעצב העובדים יחד על הפקה.
קורס חובה
קורס שנתי