בוגרי ביה"ס תשע"ה

 בוגרי ביה"ס תשעה

בן יוסף שלי

בן יוסף שלי 

גבעתי חן

גבעתי חן

גורן מתן

גורן מתן

גרופר סתו

גרופר סתו

דגן נמרוד

דגן נמרוד

דור רוית

דור רוית

דיקמן אורן

דיקמן אורן

זולטי טל

זולטי טל

טל שגיא

טל שגיא

יוסיפוביץ בן

יוסיפוביץ בן

כסטרופ לינה

כסטרופ לינה

מרידור אבישי

מרידור אבישי

נצר כרמל

נצר כרמל

נתנאל רוני

נתנאל רוני

פריד בן

פריד בן

שומרון מיכאל

שומרון מיכאל

שחר הגר

שחר הגר

שפר אדם

שפר אדם

תבין דותן

תבין דותן

 

 
הפקות

אהובתי הראשונה חיות אדם על האש
המלט נמר חברבורות