תקצירי קורסים מסלול עיצוב תפאורה ותלבושות

תרגיל מתקדם בעיצוב הבגד

מרצים:

אורנה סמורגונסקי

מטרות הקורס: לפתח בקרב הסטודנטים מושגים ועקרונות של עיצוב דמות תיאטרונית על כל היבטיה החזותיים בהצגה: התנסות בעקרונות של ניתוח דמות במחזה תקופתי. מחקר של דמות בהקשר למכלול ההיבטים התרבותיים של תקופת טיודור\אליזבת (גינונים, שפת גוף ואסתטיקה). גיבוש דימויים חזותיים לרעיונות הדרמטיים של הדמות במחזה, תוך עבודה משותפת עם שחקנים. התנסות בעבודה עם יגאל. גיבוש קונצפט עיצוב פרשני עכשווי לדמות תיאטרונית תקופתית.
קורס חובה
קורס שנתי

הפקת תלבושת, ואביזרים לשחקנים המסוימים שיגלמו את הדמויות שנבחרו.
התנסות בעיצוב מיזנסצינה של דמויות תיאטרוניות, באמצעות עיצוב מכלול מרכיבי התלבושת ואביזריה ונטילת חלק בתהליך החזרות עם התלבושות.
 

תולדות הלבוש

מרצים:

ד"ר אורנה בן מאיר

לבוש היא שפה, שאותה אנו "דוברים" כבר מלידתנו, קודם שאנו דוברים את שפת אימנו, ואפילו ביום מותנו. בקורס זה יש ברצוני להוכיח אמירה זו באמצעות מסע כרונולוגי בתולדות התרבות האנושית, החל מהפרהיסטוריה ועד תקופתנו. לשם יישום מוצלח של מטרות הקורס יהיה עליכם להגיש מטלות אחדות במהלכו.
קורס חובה
קורס שנתי

אין בכך כדי "להקשות" עליכם יותר מהרצוי, אלא להכין אתכם לקורסי ההמשך בנושא התלבושות שהועמדו בפניכם במהלך שלוש שנות הלימוד. כשניפגש שוב בשנה שלישית בפרויקט עיצוב תלבושת מתקדם כבר יהיה בידיכם "ארגז הכלים" המתאים לביצוע הפרויקט, ואז זו תהיה הנאה צרופה.