הדרכות מרצים

 


מדריך ביצוע הערכת מרצה דרך פורטל המרצים  
 


מדריך כניסה למודל דרך פורטל המרצים  

 


מדריך כניסה למערכת השעות בפורטל המרצים  
 


מדריך כניסה לפורטל המרצים  
 


מדריך ניהול אי זמינות בפורטל המרצים  
 


מדריך סילבוס עבור מרצים  
 


אדובי מדריך התקנה 
 


מדריך איפוס סיסמא לדואל 
 


מדריך הורדת והתקנת SPSS יש להוסיף קישורים 
 


מדריך הורדת והתקנת אופיס 365 
 


מדריך השאלת ציוד מהסמינר 
 

מדריך עדכון פרטים אישיים בפורטל המרצים 
 


מדריך לבדיקת גרסת מערכת הפעלה 
 


מדריך לביטול חסימת פופאפס מתוקן 
 


מדריך פייל שר 
 


מדריך פתיחת קריאה לתחזוקה 
 


מדריך רכישת רישיון עבור חבילת אדובי יש להוסיף קישורים 
 


נדרש להוסיף קישור פתיחת חשבון מייל של סמינר הקיבוצים 
 


מדריך רישום מורים מאמנים נדרש להוסיף קישור  
 


מדריך פתיחת שיעור מקוון למרצה  
 


מדריך שימוש בסיסי בתוכנת יוניקו למרצה