הדרכות סטודנטים

 


מדריך הורדת אישור לימודים 
 


מדריך כניסה לפורטל הסטודנטים 
 


מדריך רישום לקורסים 
 


מדריך שחזור סיסמא בפורטל הסטודנטים 

 


שינוי או עדכון מייל דרך פורטל הסטודנטים 
 


תשלום מקדמה דרך פורטל הסטודנטים 
 


אדובי מדריך התקנה 
 


מדריך איפוס סיסמא לדואל 
 


מדריך הורדת והתקנת SPSS יש להוסיף קישורים 
 


מדריך הורדת והתקנת אופיס 365 
 


מדריך השאלת ציוד מהסמינר 
 


מדריך כניסה לשיעור מקוון לסטודנט 
 


מדריך לבדיקת גרסת מערכת הפעלה 
 


מדריך לביטול חסימת פופאפס מתוקן 
 


מדריך פייל שר 
 


מדריך פתיחת קריאה לתחזוקה 
 


מדריך רכישת רישיון עבור חבילת אדובי יש להוסיף קישורים 
 


נדרש להוסיף קישור פתיחת חשבון מייל של סמינר הקיבוצים