צוות התמיכה

יואב וולף - ראש מדור מרכז תמיכה מחשוב ומערכות מידע

שלמה בלנקה -

אורלי ויסלברג -

עמוס כנען -

מיטל ששון -

לינה - גרשנוביץ -

דורון וונצבסקי -

מיכה בירינברג -

אסתר קבדיאל -

אלון  ברכיה -

דוד זינגר -

יבגני  חבין

אלכסי

סטס