תכנית הלימודים

מבנה התכנית
היקף הלימודים בתכנית הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות) כמפורט להלן:

לימודי תשתית
שיטות מחקר כמותי, שיטות מחקר איכותני, סוגיות פדגוגיות בהוראה ובלמידה בסביבות טכנולוגיות חדשניות.
התכנית נותנת מענה למורים כוללים ולמורים מהחינוך המיוחד.
התכנית מציעה תשתית אחידה של קורסים לכלל הסטודנטים ובנוסף לכך מוצעים שני אשכולות: האחד מיועד לקבוצת המורים/המדריכים הכוללים והשני מיועד למורים ולמטפלים פרא-רפואיים עם הכשרה בחינוך המיוחד. שני האשכולות כוללים סמינריון וקורסים ייעודיים וייחודיים, לכל קבוצה.
אשכול טכנולוגיות הסיוע הנו חדש, חדשני וייחודי לתכנית זו ויונחה על ידי מרצים מן המובילים בתחום, כגון קורס משותף עם המרכז לייעוץ טכנולוגי של בית איזי שפירא.

לימודי חובה
גיבוש זהות עצמית פדגוגית בעולם דיגיטלי, מידענות בסביבות דיגיטליות, הרובוט בשירות ההוראה והלמידה, טכנולוגיות סיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ספרים דיגיטליים להוראה ולמידה, טכנולוגיות ניידות, סוגיות תרבותיות וערכיות בסביבה דיגיטלית, סביבות הוראה ולמידה מרחוק, תהליכי שינוי בית-ספריים, המורה בעידן התוכן הדיגיטלי. בתחום החינוך המיוחד ישולבו בנוסף קורסים ייעודיים בתחום אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים וטכנולוגיות סיוע המיועדות עבור אוכלוסיות אלו. 


לימודי בחירה (3 קורסים לבחירה)
הדמיה ומשחק, סוגיות מתקדמות בהוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות, יישומי תקשוב מתקדמים למורי החינוך המיוחד קורס בטיפול בהפרעות התנהגות באמצעות מציאות מדומה.

סמינריון ופרויקט גמר

כל סטודנט/ית ירשם לסמינריון אמפירי במסגרת קבוצתית. קיימים סמינריונים עבור אשכול החינוך הרגיל וסמינריון ייעודי לאשכול החינוך המיוחד.


סמינר מחלקתי (קליידוסקופ)
בכל שנה מתקיימים כשני סמינרים מחלקתיים שמטרתם לשמש זירה לדיונים בחדשנות בתהליכי למידה הוראה והדרכה בעידן הדיגיטלי. מפגשי הסמינר המחלקתי הם חלק אינטגרלי מהתכנית ומחובות הסטודנטים.
לסמינר המחלקתי מוזמנים גם מרצים אורחים בתחום טכנולוגיה בחינוך. אנו משלבים בו גם סטודנטים בוגרים המשמשים בתפקידי מפתח במערכת החינוך ובמערכות לומדות ומלמדות אחרות במשק

 

דרכי הלמידה
לרשות הסטודנטים עומדות תשתיות טכנולוגיות חדישות, סדנאות וסביבות למידה מתאימות, וכן ספרייה ומשאבי למידה המתעדכנים כל העת.
כל סטודנט בתכנית נדרש להצטייד במחשב אישי נייד. בנוסף רצוי להצטייד גם באייפד (בעיקר עבור הסטודנטים הלומדים בזרקור של החינוך המיוחד). הלימודים מתבצעים במגוון של שיטות הוראה ולמידה מלבד הרצאות: למידה מבוססת פרויקטים יחודיים, קורסים מקוונים, סיורים ייחודיים, למידה בקבוצות ועוד.

 

החוויה הלימודית בתכנית
מאפשרת להתרם ולתרום במומחיות של כל אחד מהסטודנטים והסטודנטיות הלומדים, להתרם משיעורים בסגנון פעלתני בו הסטודנטים הם פרו-אקטיביים ומתבקשים להוביל תהליכים, מפגשים ייחודיים עם מומחים בתחום טכנולוגיה בחינוך ויזמים בתחום, הצגה בכנסים בינלאומיים, השתתפות בהקאתון השנתי של המכללה: אם בהצעת מיזם חדש או בליווי מיזמים מוצעים, סיורים ויצירת פרויקטים ייחודיים. 

מסגרת והיקף התוכנית
היקף הלימודים בתכנית הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות)
יום לימודים אחד בשבוע - יום ג' - במשך שנתיים
שעת הסיום של חלק מקורסי הבחירה בימי ג' עשויה להיות 21:00