תכנית הלימודים

מבנה התכנית
היקף הלימודים בתכנית הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות) כמפורט להלן:

לימודי תשתית
שיטות מחקר כמותי, שיטות מחקר איכותני, סוגיות פדגוגיות בהוראה ובלמידה בסביבות טכנולוגיות חדשניות.
התכנית נותנת מענה למורים כוללים ולמורים מהחינוך המיוחד.
התכנית מציעה תשתית אחידה של קורסים לכלל הסטודנטים ובנוסף לכך מוצעים שני אשכולות: האחד מיועד לקבוצת המורים/המדריכים הכוללים והשני מיועד למורים ולמטפלים פרא-רפואיים עם הכשרה בחינוך המיוחד. שני האשכולות כוללים סמינריון וקורסים ייעודיים וייחודיים, לכל קבוצה.
אשכול טכנולוגיות הסיוע הנו חדש, חדשני וייחודי לתכנית זו ויונחה על ידי מרצים מן המובילים בתחום ובשיתוף המרכז לייעוץ טכנולוגי של בית איזי שפירא.

לימודי חובה
גיבוש זהות עצמית פדגוגית בעולם דיגיטלי, מידענות בסביבות דיגיטליות, טכנולוגיות סיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ספרים דיגיטליים להוראה ולמידה, טכנולוגיות ניידות, סוגיות תרבותיות וערכיות בסביבה דיגיטלית, סביבות הוראה ולמידה מרחוק, תהליכי שינוי בית-ספריים, המורה בעידן התוכן הדיגיטלי.

לימודי בחירה (3 קורסים לבחירה)
הדמיה ומשחק, סוגיות מתקדמות בהוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות, יישומי תקשוב מתקדמים, יצירת אפליקציות חינוכיות. למורי החינוך המיוחד יוצע קורס בתחום טכנולוגיות סיוע בדגש על אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית.

סמינריונים
סמינריון אחד מוצע במסגרת קבוצתית באחד משני נושאים.
סמינריון שני: סמינריון עיוני בהנחיה אישית בנושא שהסטודנט בוחר לחקור.

סמינר מחלקתי (קליידוסקופ)
בכל שנה מתקיימים שני סמינרים מחלקתיים שמטרתם לשמש זירה לדיונים בחדשנות בתהליכי למידה הוראה והדרכה בעידן הדיגיטלי. מפגשי הסמינר המחלקתי הם חלק אינטגרלי מהתכנית ומחובות הסטודנטים.
את הסמינר המחלקתי מנחה סגל המרצים של התכנית, ומוזמנים אליו מרצים אורחים וסטודנטים בוגרים המשמשים בתפקידי מפתח במערכת החינוך ובמערכות לומדות ומלמדות אחרות במשק.

דרכי הלמידה
לרשות הסטודנטים עומדות תשתיות טכנולוגיות חדישות, סדנאות וסביבות למידה מתאימות, וכן ספרייה ומשאבי למידה המתעדכנים כל העת.
כל סטודנט בתכנית נדרש להצטייד במחשב אישי נייד ו/או טאבלט.
הלימודים מתבצעים במגוון של שיטות הוראה ולמידה מלבד הרצאות: למידה מבוססת פרויקטים יחודיים, קורסים מקוונים, סיורים ייחודיים, למידה בקבוצות ועוד.

מסגרת והיקף התוכנית
היקף הלימודים בתכנית הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות)
יום לימודים אחד בשבוע - יום ג' - במשך שנתיים
שעת הסיום של חלק מקורסי הבחירה בימי ג' עשויה להיות 21:00