כלים מגוונים לעבודה קבוצתית לדוברי רוסית

קורס לאנשי מקצוע דוברי רוסית (במעבר בין תרבותי)

עולים רבים דוברי רוסית ממקצועות: החינוך, האימון, הפסיכולוגיה, הפסיכותרפיה, עבודה סוציאלית וכו' עובדים בפועל בעבודה קבוצתית ומלווים ילדים, בני נוער, מבוגרים והורים בשלבי הקליטה השונים ובמעבר בין תרבותי רווי באתגרים. מנחים אלו, מנחים קבוצות בפועל אך חסרים לעיתים כלים מגוונים, רלוונטיים ועכשוויים בעבודה ובהנחיה קבוצתית.
הבניית ארגז כלים מגוון ורלוונטי למנחה המקצועי עשוי לסייע לאנשי מקצוע  אלו להרגיש יותר בטוחים ומקצועיים בתחום עבודתם.
הקורס כולו מתקיים בשפה הרוסית.


קהל היעד :
אנשי מקצוע העובדים עם קבוצות כמנחים, מאמנים, מדריכים, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי. דוברי רוסית, עולים חדשים וותיקים.


מנחי הקורס:
מנחי הקורס הינם אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בעבודה קבוצתית -  עולים ותיקים דוברי רוסית.
ד"ר מיכאל קיפניס , ראש מרכז "מאיה" - מרצה בתכנית ההכשרה למנחי קבוצות, כתב ופרסם מעל 25 ספרים בתחום הנחית קבוצות, כלים להנחיה. מעביר סדנאות בארץ ובחו"ל בתחומי הנחיה וחינוך, מעבר בין תרבותי , הורות ומשפחה, פיתוח יצירתיות.

אלכסנדר קוסקו - מנחה סדנאות וקורסים לפיתוח קול לדיבור מול קהל, מומחה לתרפיית גוף-נפש ולתרפיה בתנועה, מנחה קורסים של אימפרוביזציה, מנחה סדנאות זוגיות, בעל ניסיון של 14 שנים בהנחיית קבוצות.

אירינה  מרטנוב - מיסדת "אקדמיה לנירוגרפיקה" בישראל, מנחה וסופרווייזרית בתחום עבודה בכלים של נירוגרפיקה לבודדים ולקבוצות, אשת חינוך מעל 20 שנה, עובדת משרד החינוך.

 

מתכונת:
יתקיימו 12 מפגשים קבוצתיים של 5 ש"א החל מ-19.12.2019, בימי ה',
בין השעות  16:00 -20:45
סיום הקורס – 5.03.2020
דמי הרשמה: 250 ₪.


תהליך הרישום והקבלה
ראיון קבלה אישי.

 

תעודה
 מסיימי התכנית העומדים בדרישות הקורס יקבלו אישור השתתפות בהשתלמות של 60 שעות אקדמיות מטעם מרכז "מאיה" ומכללת סמינר הקיבוצים.

אנשי קשר, מס' טל':
ד"ר מיכאל קיפניס:  054-7820239
גילי:  9:30 – 13:30 , 03-6902375

 

 

Колледж СЕМИНАР А-КИБУЦИМ

Объявляет набор на обучение

"ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРУППОЙ" 

!Впервые на русском языке

 *****

КУРС д-ра   Михаила Кипниса

 ,"ПРОСТРАНСТВО ИГРЫ -  интерактивные инструменты в групповой работе"
40 академических часов

:два спецкурса +

СИЛА И ВЛАСТЬ ГОЛОСА" - Александр Коско, 10 академических часов"*

*ОСНОВЫ НЕЙРОГРАФИКИ. БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМЫ" c сертификатом уровня "Пользователь" Института Психологии творчества (Москва) - Ирина Мартынова, 10 академических часов.

 

Каждому из ведущих обучающих программ, групповых тренингов, семинаров, консультаций, иных форм группового образовательного взаимодействия знакома потребность в освоении не только базовых теоретических знаний, принципов, моделей и подходов. Мы все испытываем "голод" и стремление к расширению практического инструментария в нашей профессиональной деятельности.

Я около тридцати лет занимаюсь созданием, адаптацией, сбором интерактивных игр, упражнений и заданий, которые призваны помочь в расширении, обновлении, повышении эффективности моего "профессионального меню". За плечами свыше 500 тренингов и семинаров, которые проводились для различных возрастных и социальных групп в  странах СНГ, Израиле, Чехии, Венгрии и США. С 2000 года вышли в свет 25 моих методических пособий-сборников интерактивных инструментов, большинство из которых стали бестселлерами на русском языке и на иврите, выдержали повторные издания, их суммарный тираж превысил 100.000 экземпляров.

Около десяти лет я преподаю курсы, направленные на методическое обогащение ведущих групп новыми методиками. Понимание теоретической основы для использования интерактивных инструментов в тренинговых форматах, прояснение особенностей групповой работы в межкультурном взаимодействии. Эти курсы проходят на иврите как часть  учебных программ для подготовки ведущих групп в рамках деятельности Центра семьи "Майя" – образовательного центра, созданного около 20 лет назад в академическом колледже Семинар а-кибуцим -  старейшем и крупнейшем академическом колледже Израиля.

Много лет ко мне обращались с предложением создать и провести подобный курс для русскоязычных специалистов, чтобы "языковой барьер" не служил препятствием к обучению, чтобы новые граждане Израиля также могли познакомиться с принятыми здесь подходами, инструментами и моделями.

Кроме его прикладного характера, курс имеет еще один важный аспект: я вижу его как площадку для профессионального общения и взаимодействия, драгоценную возможность для развития личной профессиональной модели ведущего, обмена опытом в профессиональном сообществе, поддержки и  создания нетворгинговой сети…

Для того, чтобы максимально быть полезным будущей аудитории участников этой программы, я пригласил в качестве коллег-соведущих двух практиков из дополнительных сфер индивидуального и группового тренинга:

ИРИНУ МАРТЫНОВУ - сертифицированного инструктора нейрографики, создателя Академии нейрографики от А до Я.

Ирина ведет семинары и тренинги по нейрографике он-лайн и оф-лайн в Израиле и за рубежом.

АЛЕКСАНДРА КОСКО – ведущего с 15-летним стажем работы в Израиле и за рубежом, руководителя "Школы по развитию голоса и речи", автора серии тренингов, посвященных развитию ораторских навыков.

 ДЛЯ КОГО?

- Курс адресован всем практикующим специалистам в сфере помогающих практик и группового обучения: ведущим групп,  психологам, терапевтам, социальным работникам, специалистам формального и неформального образования, тренерам, коучам, консультантам.

 

ГДЕ и КАК?

- 12 практических учебных семинаров по  5 академических часов каждый.

- Раз в неделю по четвергам с 16.00-20.45 в группе из 15 участников.

- Семинар а-кибуцим, кампус по адресу Дерех Намир, 149, Тель-Авив. (На территории кампуса автомобильная стоянка – 20 шекелей без ограничения времени)

- Начало занятий 7 ноября 2019 года, завершение курса  - 23 января 2020 г.

 

СТОИМОСТЬ КУРСА

Стоимость 60 часов профессионального обучения (включая материалы для практикума по нейрографике и сертификацию) – 3.800щ шекелей. Оплата разбивается на 2-3 платежа. При предварительной оплате – до 4 платежей на имя Колледжа Семинар а-кибуцим..

ЗАПИСЬ

Кандидаты проходят собеседование с руководителем курса – д-ром Михаилом Кипнисом

Чтобы обеспечить себе место на курсе, участники оплачивают дополнительный регистрационный сбор - "дмей аршама". Сумма в 250 шекелей оплачивается кредитной картой через портал Семинара кибуцим.

 

СЕРТИФИКАЦИЯ

Выпускники программы, успешно выполнившие курсовые задания, получат сертификат Колледжа Семинар а-кибуцим и Центра "Майя" как закончившие курс повышения квалификации "ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРУППОЙ" (60 академических часов).

Кроме того им будет вручен сертификат уровня "Пользователь" Института Психологии Творчества (Москва) о прохождении базового курса Нейрографики.

СИЛАБУС КУРСА

- Теоретические предпосылки использования интерактивных методов и инструментов в групповой работе.

- Классификация инструментов. Различные методы, зависящие от различных подходов и школ в психологии.

- Этапы жизни группы и их влияние на выбор эффективных инструментов в работе тренера.

- Упражнения на знакомство и сплочение  группы.

- Триггеры. "Упражнения-ключи".

- Бланковые игры и упражнения. В чем их особенность?

- Упражнения и задания на самораскрытие. "Образ Я".

- Упражнения и задания на работу по теме "Межкультурное взаимодействие. Культурный переход".

- Упражнения и задания на работу с видеороликами.

- Упражнения и задания на управление эмоциями.

- Упражнения и задания для работы с семьей  и родителями.

- Упражнения и задания на получение обратной связи.

- ЛАБОРАТОРИЯ практического применения интерактивных инструментов в групповой работе.

 

СПЕЦКУРС "СИЛА И ВЛАСТЬ ГОЛОСА" -  Александр Коско, 10 часов

- Голосовая разминка для улучшения звучания.

- Приемы владения голосом в работе с людьми.

- Методы само-настройки для эффективной работы с группой.

- Как управлять вниманием учеников.

- Методики укрепления уверенности в себе при публичном выступлении/групповой работе.

СПЕЦКУРС "Базовый Сертифицированный Курс «Основы Нейрографики» - Ирина Мартынова, 10 часов.

- Нейрографика - история возникновения метода.

- Концепт действия НГ и 10 базовых принципов.

 - Нейрографическая линия и паттерн.

 - Алгоритм Снятия Ограничений (3 версии).

- Алгоритм "Выявление намерения".

- Школа Нейрографики Института Психологии и Творчества и дальнейшее развитие.

 - Авторские методики от ведущей курса.

 - Презентация вариантов развития и дальнейшего обучения Нейрографике.

****

Мы, авторы и ведущие курса,  приглашаем вас в увлекательное и значимое профессиональное путешествие!

Вы с нами? Тогда записывайтесь уже сегодня, ведь в группе всего 15 мест!

Дополнительная информация и запись: 054-7820239, Михаил Кипнис

mkipnis61@gmail.com