התמחות מדעים

מטרת ההתמחות היא להניח את היסודות למושגים בתחום המדע, תוך פיתוח חשיבה וגישה ביקורתית, כך שישמשו בסיס אשר יסייע לתלמידים להתבונן בסביבתם ביתר הבנה - יכולות הנדרשות לאזרחים החיים בעולם מודרני טכנולוגי.

במסגרת קורסי ההתמחות מוצגים רעיונות בתחום הביולוגיה, הפיסיקה והכימיה באופן איכותי, כאשר המשוואות הן רק אמצעי מנחה לחשיבה ולא מרשם לפתרון תרגילים. באופן זה, הלמידה הופכת את מושגי היסוד המדעיים לנחלת כלל התלמידים, תוך פיתוח מיומנויות חשיבה, שניתן ליישמם הן במקצועות הנדונים והן במקצועות בינתחומיים, כגון אקולוגיה, תקשורת, דמוגרפיה ועוד.

בתכנית זו מושם דגש על ההיבטים הפדגוגיים-דידקטיים בהוראת המדעים, בזיקה לתכניות הלימודים הנלמדות בבית הספר היסודי. לימודי ההתמחות כוללים סיורים.

מעבר לאתר של התמחות מדעים

פרק  נושאי לימוד שעות שנתיות
לימודי יסוד כלי מחשב, סדנת זה"ב, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות. מעבר לשעות הלימוד הנדרשות בתכנית
לימודי חינוך קורסי חינוך כגון: לשון עברית, פילוסופיה של החינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה 18 ש"ש
התנסות ודרכי הוראה התנסות בבית הספר 12 ש"ש
דרכי הוראה 4 ש"ש
לימודי התמחות קורסי התמחות: ספרות, תרבות ישראל ומקרא, מתמטיקה, מדעים 26  ש"ש
סה"כ   60 ש"ש