תכנית לימודים לתעודת הוראה במסלול יסודי

פרק  נושאי לימוד שעות שנתיות
לימודי יסוד כלי מחשב, סדנת זה"ב, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות. מעבר לשעות הלימוד הנדרשות בתכנית
לימודי חינוך קורסי חינוך כגון: לשון עברית, פילוסופיה של החינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה 18 ש"ש
התנסות ודרכי הוראה התנסות בבית הספר 12 ש"ש
דרכי הוראה 4 ש"ש
לימודי התמחות קורסי התמחות: ספרות, תרבות ישראל ומקרא, מתמטיקה, מדעים 26  ש"ש
סה"כ   60 ש"ש