התמחות מתמטיקה

ההתמחות מכשירה מורים מתמחים במתמטיקה לבית-הספר היסודי.
הוראת המתמטיקה היא תהליך מורכב מאוד המחייב שליטה במרכיבים רבים של ידע בתחום המתמטיקה, בהוראת המקצוע ובתכניות הלימודים. יחסי הגומלין בין המרכיבים השונים חשובה ביותר להוראת התחום.
מטרת התכנית הינה להעשיר את ידע הלומדים ולהקנות להם כלים להוראת המקצוע על מנת להופכם למורים בקיאים בתחום הוראתם, מורים בעלי מוטיבציה. זאת במטרה לקדם את הוראת המתמטיקה בדרך משמעותית וחווייתית, שתוביל לפיתוח גמישות חשיבה ולאהבת המקצוע ולהישגים גבוהים.

מעבר לאתר ההתמחות מתמטיקה

פרק  נושאי לימוד שעות שנתיות
לימודי יסוד כלי מחשב, סדנת זה"ב, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות. מעבר לשעות הלימוד הנדרשות בתכנית
לימודי חינוך קורסי חינוך כגון: לשון עברית, פילוסופיה של החינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה 18 ש"ש
התנסות ודרכי הוראה התנסות בבית הספר 12 ש"ש
דרכי הוראה 4 ש"ש
לימודי התמחות קורסי התמחות: ספרות, תרבות ישראל ומקרא, מתמטיקה, מדעים 26  ש"ש
סה"כ   60 ש"ש