התמחות ספרות

התמחות הספרות לסטודנטים המכשירים את עצמם להוראה בבית הספר היסודי מכוונת למטרות הבאות:

א. רכישת ידע אקדמי בתחום הספרות העברית והעולמית.
ב. הכשרה מקצועית להוראת הספרות.
ג. לימוד ספרות תוך הנאה, הזדהות והדגשת הרלוונטיות של הספרות לחיי האדם בכלל ולחייהם של הלומדים בפרט.

התכנים הנלמדים בקורסי ההתמחות כוללים:

  • ספרות עברית 
  • ספרות עולם 
  • ספרות ילדים 
  • יצירות שהתפרסמו לאחרונה
     

לאתר ההתמחות בספרות

פרק  נושאי לימוד שעות שנתיות
לימודי יסוד כלי מחשב, סדנת זה"ב, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות. מעבר לשעות הלימוד הנדרשות בתכנית
לימודי חינוך קורסי חינוך כגון: לשון עברית, פילוסופיה של החינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה 18 ש"ש
התנסות ודרכי הוראה התנסות בבית הספר 12 ש"ש
דרכי הוראה 4 ש"ש
לימודי התמחות קורסי התמחות: ספרות, תרבות ישראל ומקרא, מתמטיקה, מדעים 26  ש"ש
סה"כ   60 ש"ש