התמחות תרבות ישראל

מטרת ההכשרה היא הרחבה והעמקה של תחומי הידע במורשת התרבות של עם ישראל, החל בסיפורת המקראית, חז"ל, מחשבת ישראל והמעבר מחברה דתית לחילונית, וכלה בהתמודדות עם הזהות התרבותית הישראלית בעת החדשה.

התכנית מכשירה מורים מתמחים למקצועות הקשורים בתרבות ישראל ובהיסטוריה של עם ישראל, מימי המקרא ועד לעת החדשה.
המערכת תציע ללומדים מבחר שיעורים מייצג של כל התקופות בתרבות ישראל.

מעבר לאתר ההתמחות בתרבות ישראל 

פרק  נושאי לימוד שעות שנתיות
לימודי יסוד כלי מחשב, סדנת זה"ב, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות. מעבר לשעות הלימוד הנדרשות בתכנית
לימודי חינוך קורסי חינוך כגון: לשון עברית, פילוסופיה של החינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה 18 ש"ש
התנסות ודרכי הוראה התנסות בבית הספר 12 ש"ש
דרכי הוראה 4 ש"ש
לימודי התמחות קורסי התמחות: ספרות, תרבות ישראל ומקרא, מתמטיקה, מדעים 26  ש"ש
סה"כ   60 ש"ש